Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


Prześlij kopię na moją pocztę.

Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

Zakup abonamentu bez wizyty w biurze SPP

Zdjęcie Zakup abonamentu bez wizyty w biurze SPP

Od 1 maja 2021 r. każdy rodzaj abonamentu można nabyć drogą elektroniczną. Aby dokonać zakupu należy wypełnić wniosek i przesłać go wraz z załącznikami na dedykowany adres mailowy: abonamenty.spp@zdmk.krakow.pl. Maksymalny okres na jaki można wnioskować o abonament to 12 miesięcy, wyjątek stanowi abonament typu “N” – wydawany jest on bowiem na czas nie dłuższy niż: okres ważności karty parkingowej osoby niepełnosprawnej, okres zameldowania czasowego na terenie Województwa Małopolskiego, okres umowy do korzystania z pojazdu, jeżeli tytuł do pojazdu ograniczony jest czasowo.

Osoby, które muszą dokonać zakupu abonamentu postojowego typu „K”, „I”, „N”, „M”, „A”, “O” oraz „Z” mogą zrobić to elektronicznie – należy zapoznać się z procedurą i zgodnie z informacjami w niej zawartymi przesłać skany dokumentów wraz z wypełnionym wnioskiem na adres: abonamenty.spp@zdmk.krakow.pl – maksymalny rozmiar załącznika 10 MB.

Pytania do biura Strefy Płatnego Parkowania należy przesyłać tylko i wyłącznie na adres: strefa@zdmk.krakow.pl. Adres mailowy: abonamenty.spp@zdmk.krakow.pl służy jedynie do przyjmowania wniosków.

Każdy przesłany wniosek  jest weryfikowany przez pracowników biura, w przypadku braku dokumentów wysyłana jest dodatkowa prośba o ich uzupełnienie. Po pozytywnej weryfikacji wniosku przesyłana jest drogą mailową informacja dotycząca płatności. Dla abonamentów wydanych za pomocą kanałów elektronicznych nie są wydawane identyfikatory do umieszczenia za przednią szybą pojazdu.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z nabyciem abonamentu. Wydanie abonamentu typu „O”, następuje nie wcześniej, niż w ciągu 3 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku, natomiast wydanie abonamentu typu „K”, „I”, „N”, „M”, „A”, następuje nie wcześniej, niż w ciągu 5 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku, po wcześniejszym opłaceniu abonamentu na wskazany rachunek bankowy ZDMK. Płatność możliwa jest jedynie poprzez dokonanie przelewu bankowego po wcześniejszej pozytywnej weryfikacji wniosku. Numer konta jest przesyłany wraz z informacją o pozytywnej weryfikacji wniosku. W przypadku wpłynięcia środków na konto ZDMK po terminie wskazanym przez klienta, jako data rozpoczęcia ważności abonamentu postojowego, abonament będzie obowiązywał od dnia zaksięgowania wpłaty, do dnia wynikającego z typu wykupionego abonamentu.

W przypadku wymiany abonamentu lub abonamentu zastępczego, wydanie abonamentu następuje najwcześniej po upływie 2 dni roboczych od złożenia wniosku.

Procedura dotycząca wydawania, wymiany, zwrotu abonamentów za pomocą kanałów elektronicznych na Obszarze Płatnego Parkowania w Krakowie - zasady

Wniosek