Zmiany w Obszarze Płatnego Parkowania

Rada Miasta Krakowa przyjęła propozycję opóźniającą wejście w życie niektórych zapisów związanych z Obszarem Płatnego Parkowania. Wzięto pod uwagę rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody małopolskiego. Zmiany zostaną wprowadzone stopniowo.

Oto, co warto wiedzieć i o czym warto pamiętać, parkując swój samochód w OPP.

W pierwszym etapie, tj. od 15 maja, w ramach planowanych działań w OPP, zostaną zmienione podstrefy, a także zostanie wydzielony nowy sektor:

  • sektor C5 zostanie zmieniony na B5
  • sektor C10 zostanie zmieniony na B10
  • sektor B20 zostanie zmieniony na A20
  • sektor B6 zostanie zmieniony na A6
  • zostanie wydzielony sektor B30.

Ważne: w wyżej wskazanych podstrefach i sektorach, wykupione abonamenty zachowują ważność i nie muszą być wymieniane.

W przypadku osób, które nie korzystają z abonamentów i opłacają swój postój godzinowy, w dotychczasowych sektorach: C5, C10, B20, B6, od 15 maja będą opłacać swój postój według nowych stawek godzinowych, obowiązujących aktualnie w podstrefach A, B, C.

Przypomnijmy, tak wygląda aktualnie obowiązujący taryfikator w strefie:
Podstrefa A – 6 zł
Podstrefa B – 5 zł
Podstrefa C – 4 zł

Dla przykładu – osoby parkujące na Dębnikach, w sektorze C5 jeszcze 10 maja br. będą płacić za godzinę postoju 4 zł, natomiast już od 15 maja za godzinę zapłacą 5 zł.

Dodatkowo dla osób korzystających z parkomatów bądź aplikacji, czas do dokonania opłaty za postój został wydłużony do 7 minut, z aktualnie obowiązujących 5 minut.

Ostatnią ważną informacją dla posiadaczy samochodów na tym etapie, jest zmiana wysokości i zasad uiszczania opłaty dodatkowej, czyli wtedy, kiedy opłata postojowa nie zostanie uiszczona. Podstawowa wysokość opłaty dodatkowej wyniesie 250 zł, jednak w przypadku dokonania płatności w terminie, który umożliwi jej zaksięgowanie na koncie ZDMK, w ciągu siedmiu dni od wystawienia zawiadomienia, opłata zostanie obniżona do 150 zł.

Drugi etap zmian planowany jest na przyszły rok, szczegóły w komunikacie O zmianach w Obszarze Płatnego Parkowania.

DRUKUJ
POBIERZ