Zgłoś propozycję w ramach piątej edycji

Dostępny jest formularz, za pomocą którego można zgłaszać propozycje zadań do realizacji w ramach programu “Nowa Huta dziś!”. Zgłoszenia są zbierane do 31 marca br., następnie zostaną poddane weryfikacji.

 

Program „Nowa Huta dziś!” skierowany jest do mieszkańców nowohuckich dzielnic – Czyżyn, Mistrzejowic, Bieńczyc, Wzgórz Krzesławickich, Nowej Huty. Jego celem jest poprawa infrastruktury tego obszaru. Zadania mogą zgłaszać mieszkańcy, organizacje pozarządowe, radni reprezentujący te dzielnice.

Zgłoszenia będą zbierane do 31 marca, a następnie zostaną poddane weryfikacji. Ostateczna lista zadań zostanie przygotowana do 10 maja. Prace będą realizowane do połowy grudnia.

Zachęcamy mieszkańców, aby przed zgłoszeniem zadania zweryfikowali czy teren, na którym miałoby być ono realizowane, należy do Gminy Miejskiej Kraków, pomocne będą tu strony Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. W spisie warstw należy odnaleźć strukturę własności. Na przybliżonym obrazie po kliknięciu w dany obszar uzyskamy informację o zarządcy danej działki.

DRUKUJ
POBIERZ