Zapoznaj się z projektem

Miasto planuje rozbudowę ulicę Glinik, a dokładnie odcinek od skrzyżowania z ul Bystronia do skrzyżowania z ul. Wadowską. Został ogłoszony przetarg na realizację prac, wcześniej opracowana została niezbędna dokumentacja. Z projektem rozbudowy tej ulicy można zapoznać się na stronie www.inwestycje.krakow.pl – Rozbudowa ul. Glinik. Jest tam również możliwość zgłoszenia uwag.

Ulica Glinik zostanie rozbudowana na odcinku od skrzyżowania z ul Bystronia do skrzyżowania z ul. Wadowską. W ramach inwestycji zaplanowano m.in.: przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Wadowskiej (na odcinku od ul. Glinik do potoku Struga Rusiecka), budowę kanalizacji deszczowej, budowę obustronnych chodników, nowe przystanki autobusowe, przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych. Z opracowanym projektem dla tej inwestycji można zapoznać się na stronie www.inwestycje.krakow.plRozbudowa ul. Glinik.

DRUKUJ
POBIERZ