Sukcesywnie realizujemy plan modernizacji torowisk

Od kilku lat miasto prowadzi zintensyfikowane działania na torowiskach – prace modernizacyjne pozwalają zastosować nowoczesną technologię, która wpływa na lepszy komfort podróżujących komunikacją tramwajową. Szczególnie sporo robót zostało wykonanych w rejonie tzw. pierwszej obwodnicy – były to zarówno prace serwisowe jak i inwestycyjne.

Niedawno zakończyliśmy gruntowną naprawę torowiska na ul. Ujastek Mogilski, prace tu zaplanowaliśmy już na początku roku, tak aby przy tych na ul. Ptaszyckiego/Jana Pawła II – umożliwić mieszkańcom komfortowy dojazd do Kopca Wandy i Pleszowa. Z kolej nowe torowisko na Ptaszyckiego, już po przebudowie posłuży nam do zorganizowania komunikacji tramwajowej w rejon Wzgórz Krzesławickich w trakcie robót na al. Solidarności. – Na krakowskich torowiskach od kilku lat sporo się dzieje, mamy większe modernizacje, jak również drobniejsze prace serwisowe – równie ważne. Nie zwalniamy tempa, dobry stan torowisk to jeden z naszych priorytetów – mówi Janina Pokrywa, zastępca dyrektora ds. dróg w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.

Ujastek Mogilski

Naprawa torowiska na ul. Ujastek Mogilski dotyczyła fragmentu od węzła „Kombinat” do przystanku”Kopiec Wandy”. Torowisko zyskało nową podbudowę oraz szyny z podkładami. Prace, które toczyły się trzy miesiące pochłonęły ok. 7,7 mln zł. Teraz, kiedy zmierzamy do rozpoczęcia prac na ul. Ptaszyckiego/Jana Pawła II (ogłosiliśmy przetarg na wykonawcę) – wyremontowane torowisko pozwoli nam zapewnić ruch tramwajowy w stronę Kopca Wandy.

Ptaszyckiego

Poszukujemy wykonawcy, który przebuduje torowisko tramwajowe w ciągu ul. Jana Pawła II (od placu Centralnego do Ptaszyckiego) i ul. Ptaszyckiego (do ul. Bardosa) – wraz z siecią trakcyjną, odwodnieniem i kolidującą infrastrukturą techniczną. Roboty w tym miejscu będą toczyć się przez okres 10 miesięcy od przekazania placu budowy. Na oferty czekamy do 28 czerwca br. Nowe, przebudowane torowisko, które pojawi się już po zakończeniu prac pomoże nam zapewnić ruch tramwajowy do Kopca Wandy, w kierunku Pleszowa lub Wzgórz Krzesławickich w trakcie kolejnej zaplanowanej inwestycji – przebudowy al. Solidarności.

Aleja Solidarności

W przypadku tej krakowskiej arterii chcemy przebudować torowisko na odcinku od placu Centralnego do ul. Bulwarowej. Obecnie prace są w fazie projektowej – planujemy, że dokumnety będą gotowe we wrześniu br. Gdy będziemy mieć już plany przebudowy – ogłosimy przetarg na ich wykonanie, będzie to zapewne już w przyszłym roku.

Dodatkowo kompletujemy dokumentację, aby ogłosić przetarg na opracowanie projektu dla al. Solidarności – odcinek od Bulwarowej do granic drogi ekspresowej S7. Planujemy, że przetarg pojawi się w trzecim kwartale br.

Pozostałe plany torowe

Oprócz inwestycji w Nowej Hucie miasto planuje zmodernizować dwa ważne punkty na mapie połączeń komunikacyjnych – ul. Starowiślną i Kościuszki/Zwierzyniecką . W przypadku ul. Starowiślnej – trwa kompletowanie dokumentacji aby wyłonić biuro projektowe, które pokaże ostateczne rozwiązania dla tej ulicy – ogłoszenie przetargu planowane jest w trzecim kwartale br. Jeśli chodzi o ul. Kościuszki/Zwierzyniecką – tu trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Te inwestycje zapewne zmienią nieco oblicze centrum – uspokojenie ruchu jak w przypadku Krakowskiej będzie sprzyjało pieszym i rowerzystom.

W dalszej perspektywie, w miejskich planach pojawia się przebudowa torowiska w ul. Zakopiańskiej, budowa łącznicy, która połączy ul. Nowosądecką z ul. Wielicką – spore ułatwienie dla mieszkańców Nowego Bieżanowa. A w ścisłym centrum przebudowa węzłów rozjazdów Piłsudskiego i Bagatela – realizacja tych zadań z kolei umożliwi wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ramach pierwszej obwodnicy miasta.

Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – szczegóły TUTAJ

Galeria zdjęć: #dbamyotory

DRUKUJ
POBIERZ