Wyniki losowania miejsc przed cmentarzami (2022 r.)

12 września br. (poniedziałek) odbyło się losowanie miejsc handlowych dla podmiotów/osób, które w dniu Wszystkich Świętych będą mogły ustawić punkt przed krakowskimi cmentarzami. Wszystkie wylosowane podmioty/osoby zostały poinformowane indywidualnie o wynikach losowania, czyli o numerze miejsca handlowego.

Tegoroczne losowanie zostało przeprowadzone bez udziału wnioskodawców, przy udziale notariusza.

Dla wylosowanych podmiotów wydane zostaną decyzje administracyjne zezwalające na zajęcie pasa drogowego w danej lokalizacji zawierające załącznik z określeniem docelowego miejsca zajęcia. Wyniki losowania (mapa cmentarza wraz z uwzględnieniem miejsca handlowego):

Uczestnikom losowania, dla których zabrakło miejsc wydana została decyzja negatywna.

Szczegółowe informacje dotyczące losowań na poszczególne cmentarze można uzyskać pod numerami telefonów: cmentarz Rakowicki – tel. 12 616 70 19; cmentarz Batowice – tel. 12 616 70 19; cmentarz Podgórski – tel. 12 616 70 26; cmentarz Salwator – tel. 12 616 70 30; cmentarz Mała Góra – tel. 12 616 70 30.

DRUKUJ
POBIERZ