Wymiana wypełnienia balustrad na kładce o. Bernatka

W poniedziałek, 5 lutego br. ruszą prace związane z wymianą wypełnienia balustrad na kładce o. Bernatka. W pierwszym etapie zmiany w organizacji ruchu będą dotyczyć jedynie pieszych.

 

Aktualizacja 26.03.2024 r.

Prace w ramach pierwszego etapu remontu kładki o. Bernatka dobiegają końca. W piątek, 29 marca br. planowane jest udostępnienie zajmowanej części obiektu dla pieszych.

 


Na kładce o. Bernatka wymienione zostaną wypełnienia przęseł balustrad – siatka będzie zastąpiona pionowymi elementami szczeblinkowymi ze stali nierdzewnej. Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa.

Roboty będą przebiegały w dwóch etapach:

  • w pierwszym, od poniedziałku, 5 lutego, wyremontowana zostanie balustrada przy ciągu dla pieszych (od strony mostu Powstańców Śląskich), w tym czasie ruch pieszy zostanie skierowany na drogę dla rowerów, usytuowaną po drugiej stronie obiektu,
  • w drugim – realizacja planowana w III kwartale br. – wyremontowana zostanie balustrada przy drodze dla rowerów (od strony mostu Piłsudskiego).

Pierwszy etap finansowany jest ze środków na bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich, a koszt jego realizacji wyniesie ok. 670 tys. zł.

Jeszcze w tym roku podjęta zostanie decyzja, co stanie się z kłódkami zamontowanymi na kładce, stały się one nieodłącznym jej elementem.

W czerwcu i lipcu 2022 r. mieszkańcy przesłali do nas ponad 600 pomysłów na ich zagospodarowanie: zdjęcie kłódek i poddanie uzyskanego surowca recyklingowi, a za środki z ich sprzedaży wsparcie celu charytatywnego, wykonanie z przetopionych kłódek rzeźby lub serii rzeźb o tematyce związanej z miłością czy przeniesienie kłódek w inne miejsce.

DRUKUJ
POBIERZ