Wiadukt nad al. 29 Listopada z ograniczeniami

Odbył się przegląd techniczny estakady im. Generała Tadeusza Rozwadowskiego, przebiegającej nad al. 29 Listopada, w ciągu ul. Lublańskiej i Opolskiej. Zlecono ekspertyzę pęknięć, które wykazał przegląd. Na podstawie wyników ekspertyzy podjęto decyzję, że zostanie wprowadzone ograniczenie tonażu – obowiązuje od 1 lutego (wtorek).

Podczas przeglądu technicznego estakady, inspektorzy zwrócili uwagę na pęknięcia na jednej z jej ścian. Zlecono ekspertyzę, która określiła czy możliwa jest dalsza eksploatacja obiektu. Jej wyniki wykazały, że można z niego korzystać, ale konieczne jest wprowadzanie pewnych ograniczeń oraz zlecenie napraw (do wykonania w ciągu najbliższych dwóch lat).

Zgodnie z zaleceniami, od wtorku, 1 lutego – przez najbliższych kilka miesięcy – obowiązuje następujące ograniczenie:
w kierunku Nowej Huty, z estakady mogą korzystać jedynie samochody osobowe oraz autobusy komunikacji miejskiejpozostałe pojazdy są kierowane na jezdnię na poziomie 0. W kierunku granic miasta – ruch bez ograniczeń.

Przygotowujemy się do zlecenia opracowania robót naprawczych, zakładamy, że ich realizacja będzie możliwa jeszcze w tym roku.

DRUKUJ
POBIERZ