Więcej kontroli pojazdów zaparkowanych poza wyznaczonymi miejscami

W Krakowie Obszar Płatnego Parkowania (OPP) obejmuje ok. 21 970 miejsc parkingowych. Ma on zapewnić rotację parkujących pojazdów. Niektórzy kierowcy nie korzystają z wyznaczonych miejsc i pozostawią je poza nimi, stwarzając tym samym zagrożenie dla innych użytkowników drogi, szczególnie w rejonie skrzyżowań czy przejść dla pieszych.

Do nagromadzenia samochodów w centrum miasta zazwyczaj dochodzi w piątki, soboty i niedzielę w okolicach Stradomia, pod Wawelem oraz w rejonie Karmelickiej. Kierowcy samochodów, którzy nie znajdują legalnego wolnego miejsca do parkowania pozostawiają swój pojazd np. w bliskiej odległości od tarczy skrzyżowania, na podjazdach do kamienic czy przejściach dla pieszych. – Pragniemy uświadomić kierowcom, że parkując w strefie płatnego parkowania nie unikną opłat, a próby uchylania się od tego obowiązku poprzez pozostawianie aut w miejscach niedozwolonych wiązać się będą z konsekwencjami – zaznacza Marek Anioł, rzecznik Straży Miejskiej w Krakowie.

W środę, 26 lipca br. przeprowadzono w terenie pierwszą kontrolę pojazdów, które zostały zaparkowane poza wyznaczonymi miejscami. Została ona przeprowadzona przez pracowników Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz Straży Miejskiej. Takie kontrole będą zintensyfikowane i będą odbywały się regularnie, głównie w okresie letnim.

– Do współpracy ze strażnikami Straży Miejskiej oddelegowani zostali nasi kontrolerzy OPP. Oni wiedzą najlepiej w których miejscach kierowcy wykorzystują dostępną przestrzeń na pozostawienie pojazdu bez opłat. W dalszej perspektywie, we współpracy z innymi jednostkami będziemy podejmować działania mające na celu jeszcze lepsze monitorowanie funkcjonujących stref ograniczonego ruchu oraz płatnego parkowania – podkreśla Magdalena Nowak-Obrzut, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

 

DRUKUJ
POBIERZ