Weź udział w warsztatach na temat przyszłości dzielnic XII i XIII

Dzisiaj, 12 października, odbędzie się drugie spotkanie w formie warsztatów, dotyczące koncepcji rozwoju części terenów dzielnic XII Bieżanów-Prokocim i XIII Podgórze. W czasie rozmów mieszkańcy i przedsiębiorcy skupią się na wypracowaniu kierunku, w jakim powinny rozwijać się południowo-wschodnie tereny Krakowa. Zapraszamy!

Zdjęcie Weź udział w warsztatach na temat przyszłości dzielnic XII i XIII

Oprócz ekspertów, w spotkaniach z mieszkańcami biorą udział zastępcy prezydenta Krakowa Andrzej Kulig i Jerzy Muzyk.

– Wyciągamy wnioski z konsultacji w sprawie koncepcji Nowego Miasta i robimy nowe otwarcie. Październikowe spotkania, organizowane w formie warsztatowej z mieszkańcami obu dzielnic są dla nas niezwykle ważne. Chcemy poznać oczekiwania wszystkich osób, które korzystają z infrastruktury, pracują w tym rejonie miasta czy mieszkają. Zależy nam, by w czasie warsztatów wypracowana została wizja, spójna z oczekiwaniami mieszkańców – mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa.

Podczas pierwszych warsztatów, które odbyły się 3 października, zaprezentowane zostały wyniki ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców obu dzielnic. Przebadano opinie grupy 2 982 osób.

Pytani o główne problemy dostrzegane na tym obszarze, wskazywali na niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturę drogową (70 proc.), nieprzyjemne zapachy z zakładów przemysłowych (66 proc.), a także niewystarczającą ofertę komunikacji miejskiej (57 proc.). Te trzy problemy respondenci wskazali jako najbardziej oczekiwane tematy do poprawy w najbliższych latach.

Głównym celem warsztatów jest:

  • zapoznanie uczestników – przede wszystkim mieszkańców Krakowa (w szczególności dzielnic XII Bieżanów-Prokocim i XIII Podgórze) – z zapisami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa” oraz innych planów miejskich odnoszących się do konsultowanego obszaru
  • stworzenie przestrzeni dla międzysektorowego dialogu, pozwalającego na wymianę zróżnicowanych poglądów i oczekiwań w oparciu o ideę deliberacji
  • zebranie oczekiwań różnych grup interesariuszy, m.in. mieszkańców, przedsiębiorców, ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych, odnośnie do preferowanych kierunków dalszego rozwoju wspomnianego obszaru oraz powiązanych z nim potrzeb, obaw i pomysłów

Zebrane w czasie spotkań opinie posłużą jako inspiracja do dalszych prac nad rozwojem części terenów dzielnic XII i XIII. Konsultacje społeczne odbywają się w formule 3+2: trzech ogólnomiejskich spotkań z mieszkańcami Krakowa w formule warsztatów przyszłościowych oraz dwóch warsztatów partycypacyjnych z mieszkańcami, właścicielami nieruchomości, przedsiębiorcami, organizacjami i grupami nieformalnymi z terenu dzielnic XII i XIII.

Ze względu na specyfikę debat z wykorzystaniem formuły warsztatów, w spotkaniach będzie mogła wziąć udział ograniczona liczba osób. Zaplanowano, że w spotkaniach ogólnomiejskich może wziąć udział nie więcej niż 60 osób, a w dzielnicowych do 30 osób (każdorazowo pula miejsc przeznaczonych dla mieszkańców wynosić będzie minimum 2/3, pozostałe miejsca zostaną podzielone po równo między przedstawicieli instytucji społecznych/NGO/grup nieformalnych oraz przedstawicieli przedsiębiorców).

Udział warsztatach wymaga rejestracji:

Spotkania ogólnomiejskie w formule warsztatów przyszłościowych:

  • 3 października, godz. 17.00 – Urząd Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1
  • 12 października, godz. 17.00 – Centrum Obywatelskie, ul. Reymonta 20
  • 19 października, godz. 17.00 – ARTZona – Ośrodek Kultury C. K. Norwida, os. Górali 4

Partycypacyjne warsztaty dzielnicowe:

  • 23 października, godz. 17.00 – Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Agatowa 41 (Dzielnica XII)
  • 26 października, godz. 17.00 – Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 (Dzielnica XIII)

Do udziału w każdym z warsztatów można zgłosić się poprzez formularz online – kliknij, aby wypełnić. O zakwalifikowaniu do warsztatów decyduje kolejność zgłoszeń i dostępność miejsc w ramach pul przeznaczonych dla poszczególnych grup interesariuszy. Wszystkie warsztaty ogólnomiejskie będą miały analogiczną formułę, zakres i przebieg – prosimy w związku z tym o wybranie najbardziej preferowanego terminu. To samo dotyczy warsztatów dzielnicowych. Ze względu na chęć zapewnienia dostępności możliwie szerokiemu gronu zainteresowanych, można uczestniczyć tylko w jednym spotkaniu warsztatowym.

Decydując się na udział w warsztatach, prosimy o uwzględnienie dyspozycyjności w godzinach 17.00–20.00. Warsztaty przyszłościowe w pierwszej części zakładają dyskusje ekspertów/praktyków, która wprowadzi w prace warsztatowe.

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w warsztatach (w przypadku większej liczby zgłoszeń decyduje ich kolejność), zostaną o tym poinformowane z minimalnie pięciodniowym wyprzedzeniem.

W przypadku, gdy pula miejsc na wskazany przez potencjalnego uczestnika warsztat ulegnie wyczerpaniu, o ile będzie taka możliwość, zainteresowanemu zostanie przekazana informacja o wolnych miejscach na warsztaty w innych lokalizacjach.

Udział w spotkaniu wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku i głosu.

DRUKUJ
POBIERZ