Budowa kanalizacji sanitarnej

Na 300-metrowym odcinku ul. Myślenickiej rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Wykonawca prowadzi obecnie głębokie wykopy pod główny kanał odwadniający.

Przejazd dla mieszkańców pomiędzy ul. Bochnaka, a ul. Niewodniczańskiego jest zapewniony, ale trudny. Polecany tymczasowy objazd prowadzi ul. Wróblowicką.

DRUKUJ
POBIERZ