Układanie nowej nawierzchni na ulicy Wrony

W dzielnicy VIII (Dębniki) trwa rozbudowa ulicy Wrony, wykonawca przymierza się do robót asfaltowych. Układanie warstw nowej nawierzchni rozpocznie się w poniedziałek, 18 października a zakończy 25 października. Będą obowiązywać lokalne zmiany w organizacji ruchu.

Ulica Wrony na odcinku od Warchałowskiego do Chlebicznej zyska nową nawierzchnię, wcześniej jednak musiała zostać przygotowana cała infrastruktura podziemna dla niej. Prace związane z układaniem kolejnych warstw będą realizowane od poniedziałku, 18 października.

Roboty będą etapowane*:

  • I etap, od poniedziałku, 18 października do piątku, 22 października – przy wykorzystaniu obecnej tymczasowej organizacji ruchu roboty będą realizowane od pętli przy ul. Działowskiego do ul. Chlebicznej.
  • II etap, od piątku, 22 października (godz. 6:00) do soboty, 23 października (do godz. 6:00) – zostanie wprowadzona nowa tymczasowa organizacja ruchu, roboty będą realizowane na pętli. Zamknięty zostanie wjazd oraz pętla na ul. Działowskiego. Komunikacja autobusowa zostanie poprowadzona od ul. Skotnickiej do ul. Adama Prażmowskiego przez cały odcinek ul. Wrony – szczegóły pojawią się w osobnym komunikacie Zarządu Transportu Publicznego.
  • III etap, od soboty, 23 października (godz. 6:00) do poniedziałku, 25 października (do godz. 6:00) – zostanie wprowadzona nowa tymczasowa organizacja ruchu, roboty będą realizowane od ul. Warchałowskiego do ul. Działowskiego. Ruch pojazdów na tym fragmencie zostanie wyłączony. Komunikacja autobusowa zostanie poprowadzona od ul. Adama Prażmowskiego do pętli autobusowej na ul. Działowskiego, natomiast komunikacja od drugiej strony ul. Wrony zakończona zostanie na pętli przy ul. Skotnickiej – szczegóły pojawią się w osobnym komunikacie Zarządu Transportu Publicznego.

Po zakończeniu robót asfaltowych będzie obowiązywać organizacja ruchu, która jest obecnie – czyli zamknięty fragment ul. Wrony od Warchałowskigo do Chlebicznej z wyjątkiem autobusów komunikacji miejskiej oraz mieszkańców. Dla pozostałych pojazdów wyznaczone trasy objazdowe.

W dalszym etapie wykonawca przystąpi do prac nad projektem stałej organizacji ruchu. Jego wdrożenie umożliwi otwarcie ulicy dla ruchu pojazdów, do tego czasu pozostaje ona placem budowy.

Koszt inwestycji to ok. 16,9 mln zł, a jej umowny termin zakończenia to luty 2023 r., ale wszystko wskazuje na to, że zakończy się wcześniej.

* Realizacja prac uzależniona od warunków pogodowych.

DRUKUJ
POBIERZ