Udogodnienie dla przedsiębiorców w czasie pandemii

Miasto pomaga przedsiębiorcom i restauratorom w trudnym dla nich czasie. Podczas wiosennego lockdownu, jak i teraz podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie stref ograniczonego ruchu w Krakowie, mogą ubiegać się o specjalne zezwolenia na wjazd.

Odpowiedzieliśmy pozytywnie na wniosek zrzeszenia Krakowskiej Izby Gospodarczej RH plus, która apelowała o wydłużenie udogodnień obowiązujących w mieście w czasie wiosennego lockdownu.

Wnioski o wydanie zezwolenia upoważniającego do wjazdu do strefy ograniczonego ruchu można składać w ramach procedury ZDMK-70. Specjalne zezwolenia będą obowiązywały do 31 marca 2021 r.

Przypomnijmy, zezwolenie na wjazd w strefę ograniczonego ruchu daje możliwość niezastosowania się do znaku zakazu wjazdu (B-1), gdy znajduje się pod nim tabliczka informacyjna z zapisem „nie dotyczy pojazdów z zezwoleniem zarządcy drogi”. Nie zwalnia ono z obowiązku opłaty za parkowanie na terenie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania.

W procedurze zawarte są informacje dotyczące dokumentów, jakie należy złożyć w przypadku ubiegania się o wjazd do strefy ograniczonego ruchu. Każdy, kto złoży wniosek otrzymuje odpowiedź zwrotną – zezwolenie lub pisemną odmowę. W przypadku zezwoleń krótkoterminowych (np. przeprowadzka, remont, sesja zdjęciowa) możemy liczyć na załatwienie sprawy w przeciągu 5 dni, z kolei długoterminowych może to być nawet 30 dni. Za wydanie zezwolenia nie są pobierane opłaty. Prowadzony jest elektroniczny rejestr wydanych zezwoleń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w naszym dziale Personalno-Administracyjnym, pod numerami tel. 12 616 7457 lub 12 616 7309.

DRUKUJ
POBIERZ