Trwałość zabezpieczenia mostu Piłsudskiego określona na 25 lat

W związku z uwagami ze strony dzielnicy pierwszej (Stare Miasto) dotyczącymi wykonania i jakości pokrycia antykorozyjnego mostu Piłsudskiego. Zleciliśmy niezależną ekspertyzę – nie wykazała nieprawidłowości, zaleciła dodatkowe działania ochronne.

Specjalistyczna ekspertyza została wykonana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. W terenie wykonano m.in. badanie grubości powłoki oraz ocenę stanu skorodowania mostu.

Dokument potwierdza, że prace zostały wykonane z dużą starannością, a trwałość zabezpieczenia  antykorozyjnego mostu Piłsudskiego określono na 25 lat. Eksperci podkreślili, że konstrukcja prawie stuletniego, kratowego obiektu jest tak wykonana,  że zawiera wiele miejsc, w których poprawne wykonanie zabezpieczania jest trudne technicznie. Zalecili regularne usuwanie ptasich odchodów oraz uszczelnienie szczelin ze śladami korozji.

DRUKUJ
POBIERZ