Trwa projektowanie

Pod koniec zeszłego roku podpisaliśmy umowę na przebudowę alei Solidarności (od placu Centralnego do Bulwarowej) – w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz pozyskania niezbędnych decyzji umożliwiających realizację prac.

Aleja Solidarności znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską, co oznacza, że większych zmian nie będzie. Odcinek alei od placu Centralnego do skrzyżowania z ul. Bulwarową będzie jak dotychczas dwujezdniowy z torowiskiem tramwajowym w osi ulicy. Na torowisku zostanie zachowana zielona nawierzchnia. Zmieniony zostanie układ parkowania, na ukośny lub równoległy przy jednoczesnym wykorzystaniu części jezdni – co wpłynie na poprawę widoczności i bezpieczeństwo kierowców. Obecne skrzyżowanie typu agrafka z ul. Bulwarową zostanie zastąpione skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną. Powstaną drogi dla rowerów w rejonie skrzyżowań stanowiących połączenie między północną i południową częścią al. Solidarności.

 

Inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowę i budowę zatok autobusowych, przebudowę wlotów ulic poprzecznych na skrzyżowaniach z al. Solidarności, przebudowę ciągów pieszych, oczywiście będzie również nowe oświetlenie, odwodnienie.

Prace projektowe zakończą się w czwartym kwartale br. Ogłoszenie przetargu na realizację prac planowane jest w 2022 r.

Więcej o programie modernizacji torowisk w miejskim serwisie – inwestycje.krakow.pl

 

 

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 6.1, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zdjęcie podpisywania dokumentów

 

DRUKUJ
POBIERZ