Spotkanie w sprawie organizacji ruchu drogowego

We wtorek, 24 października przedstawiciele rady dzielnicy III (Prądnik Czerwony), wykonawcy robót oraz miasta omówili organizację ruchu, która od 21 października obowiązuje w rejonie ronda Polsadu.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: rady dzielnicy III, Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK (IR UMK), Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie (ZTP), Zarządu Inwestycji Miejskich (ZIM), Zarządu Dróg Miasta Krakowa (ZDMK) oraz wykonawcy prac, firmy Gülermak. 
 
Reprezentanci dzielnicy podzielili się swoimi uwagami odnośnie obecnej tymczasowej organizacji ruchu w rejonie ronda Polsadu. Były to uwagi i propozycje jakie wpływały do rady od mieszkańców oraz propozycje zgłoszone przez nich samych. Swoimi spostrzeżeniami podzielili się również przedstawiciele ZTP. Ponadto odczytano raport przygotowany przez dyspozytorów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Była to zasadnicza część spotkania, która pozwoliła zapoznać się przedstawicielom IR UMK oraz wykonawcy z obrazem sytuacji, z punktu widzenie uczestników ruchu.
 
Miejski Inżynier Ruchu zadeklarował przeanalizowanie zgłoszonych uwag, które dotyczyły wdrożenia konkretnych rozwiązań, np. wydłużanie pasa dla autobusów, likwidacja lewoskrętów, korekty przejść dla pieszych czy programów sygnalizacji świetlnej. Przedstawiciele wykonawcy zgłosili pełną gotowość do wprowadzenia zaakceptowanych przez organizatora ruchu korekt.
 
Ustalono, że ewentualne korekty zostaną wprowadzone w terminie do 9 listopada, ponieważ kierowcy uczą się teraz, nowej organizacji ruchu – na początku każdej inwestycji jest to trudniejszy okres. Dodatkowo, w przyszłym tygodniu, na ruch w tym rejonie wpłynie święto przypadające 1 listopada. Z typową sytuacją ruchową, będziemy mieli do czynienia od 2 listopada i w oparciu o nią będzie można podejmować dalsze decyzje.
 
W czwartek, 9 listopada, odbędzie kolejna, trzecia już narada z udziałem przedstawicieli mieszkańców. Wtedy podjęte zostaną ewentualnie kolejne kroki, poza korektami, jakie będzie można wprowadzić miedzy 2 a 9 listopada.
 
Wykonawca prac zobowiązał się, że co tydzień będzie raportował ,za pośrednictwem ZDMK, informacje o planowanych zmianach w organizacji ruchu. Tak, by uzupełnić już podejmowane działania komunikacyjne, kanałami jakimi dysponuje dzielnica.
 
ZDMK i wszystkie inne zaangażowane w realizację zadania jednostki pozostają w stałym kontakcie. Dziękujemy za wszystkie przesłane nam uwagi, które będą teraz analizowane.
DRUKUJ
POBIERZ