Torowisko do Bronowic na finiszu?

Wykonawca przygotowuje się do odbioru technicznego samego torowiska. A jak idą prace na ul. Karmelickiej? Trwa rozbiórka istniejącej infrastruktury. Z niespełna 300-metrowego odcinka pomiędzy Alejami Trzech Wieszczów a ul. Rajską z jezdni zniknęła stara nawierzchnia, szyny oraz sieć trakcyjna. Teraz przyszedł czas na wymianę torowiska. Ciężki sprzęt usuwa teraz zniszczoną nawierzchnię z wygrodzonego terenu ul. Karmelickiej.

Równolegle, zgodnie z przyjętym harmonogramem, przebudowywany jest rozjazd przy teatrze Bagatela. Torowcy wymieniają stalową konstrukcję oraz pracują nad ustawieniem szyn w nowej geometrii. Wczoraj udało się zakończyć prace na ul. Straszewskiego. Dzięki temu kierowcy nie dzielą już pasa z tramwajami. Zaawansowane są również prace na ul. Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej. Tu warstwa wiążąca nawierzchni jezdni, znajdująca się między podbudową a najbardziej zewnętrzną warstwą ścieralną jezdni, została wykonana niemal w 95 proc.

Prace kończą się na ulicach: Staszczyka, Nowowiejskiej oraz przy Klubie Sportowym Wawel. To te trzy miejsca według planów zostały zostawione na koniec, aby na czas budowy znajdowało się tam zaplecze techniczne inwestycji. Gdy uda się ułożyć warstwę wiążącą na wszystkich ulicach – co nastąpi lada dzień, mieszkańcy będą mieli ułatwiony dojazd do posesji, a wykonawca przygotowuje się do ułożenia warstwy ścieralnej. To z kolei przybliży do uruchomienia ruchu kołowego na całym ciągu do Bronowic. Torowiska i sieć trakcyjna zostały wykonane – zgodnie z planem – w 100 proc.

Prace porządkowe potrwają do końca września, czyli do czasu uruchomienia torowiska na ul. Karmelickiej. Obecnie na modernizowanym odcinku prowadzącym do Bronowic kończą się prace w rejonie pętli. Przy pl. Inwalidów powstaje peron. Na poboczu montowane jest nowe oznakowanie, działa sygnalizacja, trwają prace porządkowe. Wykonawca przygotowuje się do odbioru technicznego torowiska. Sprzątanie potrwa do końca tygodnia.

 

 

 

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 6.1, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zdjęcie podpisywania dokumentów

 

DRUKUJ
POBIERZ