Torowiska – poprawa widoczna, ale planujemy dalsze prace

W mieście istnieje blisko 200 kilometrów torów. W ramach bieżącego utrzymania – tory w trybie ciągłym poddawane są różnym pracom serwisowym (np. napawanie, szlifowanie). Część torowisk została zakwalifikowana do programu modernizacji torowisk (np. Basztowa, Krakowska), w ramach którego na wybranych odcinkach pojawią się zupełnie nowe tory.

W ostatnich latach miasto podejmowało intensywne wysiłki na rzecz poprawy infrastruktury tramwajowej, efekty są widoczne, pozostały jednak wciąż miejsca, w których konieczne są remonty lub większe modernizacje – mówi Janina Pokrywa, zastępca dyrektora w ZDMK.

W latach 2015-2017 intensywne prace w zakresie modernizacji torowisk toczyły się w samym centrum miasta. W ramach tzw. pierwszej obwodnicy nowe torowisko pojawiło się wzdłuż ulic Podwale, Dunajewskiego i Basztowej (dwa węzły rozjazdowe: Basztowa-Długa; Basztowa-Lubicz-Westerplatte-Pawia). Dzięki tym pracom zmniejszył się hałas, podniesiono komfort podróżujących tramwajami, powiększono przestrzeń dla pieszych, uporządkowano ruch (miejsce dla rowerzystów). Zmalało ryzyko awarii układu torowego, tzw. wybrzuszeń dezorganizujących ruch tramwajów w czasie upałów.

W ubiegłym roku przebudowany został dwukilometrowy odcinek torowiska prowadzącego z centrum do Bronowic. Ulice Królewska, Podchorążych i Bronowicka zostały gruntownie przebudowane – nowe odwodnienie, oświetlenie, sieć wodociągowa i kanalizacyjna, nawierzchnia, chodniki, wyciszone torowisko wraz z wygodnymi przystankami wiedeńskimi. Dodatkowo wykorzystano zamkniętą ulicę Karmelicką i wzdłuż niej pojawiły się nowe tory. Dzięki tym pracom wyeliminowano awarie związane z pękaniem szyn i wstrzymywaniem kursowania tramwajów, które dawały się we znaki pasażerom na starym już 20 letnim torowisku.

W ramach programu modernizacji torowisk planowane są: przebudowa ulicy Starowiślnej – obecnie opracowana została koncepcja i analizowane są wyniki z konsultacji społecznych; przebudowa ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej – na ukończeniu jest opracowywanie dokumentacji projektowej oraz pozyskiwanie decyzji zezwalającej na realizację prac. W wakacje zakończą się prace związane z przebudową ulicy Krakowskiej.

W Nowej Hucie w ramach rozbudowy ulicy Igołomskiej oddane zostało nowe torowiska wraz z pętlą w Pleszowie. W planach jest modernizacja torowiska wzdłuż al. Solidarności, jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na dokumentację projektową. Trwa opracowywanie dokumentacji pod kątem przebudowy torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do Bulwarowej i w ul. Ptaszyckiego od Bulwarowej do pętli Kopiec Wandy.

Infrastruktura tramwajowa w trybie ciągłym poddawana jest pracom serwisowym – są one niezbędne do tego aby tory mogły być eksploatowane. W tym roku ekipy utrzymaniowe pojawiły się m.in. na węźle Korona, węźle św. Gertrudy-Dominikańska, rondzie Hipokratesa, rondzie Piastowskim, wzdłuż ul. Broniewskiego czy Wielickiej. W naszej ocenie liczba prowadzonych prac na torowiskach osiągnęła maksymalny poziom. Większa ich liczba uniemożliwiłaby organizację komunikacji tramwajowej Zarządowi Transportu Publicznego – podkreśla Piotr Trzepak odpowiedzialny w ZDMK za utrzymanie infrastruktury.

DRUKUJ
POBIERZ