Terminy i zasady losowania w 2022 r.

Wnioski o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego z okazji odpustów oraz dnia Wszystkich Świętych można składać do skrzynek podawczych zlokalizowanych na ul. Centralnej 53 (przed wejściem do budynku A), za pośrednictwem urzędu pocztowego lub platformy ePUAP, zgodnie z terminami podanymi w tabeli.

Wszelkie sprawy związane z odpustem EMAUS należą do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.


W trosce o wspólne dobro, a także z uwagi na potrzebę stosowania zwiększonych środków ostrożności i rygorów sanitarnych tegoroczne losowanie miejsc handlowych z okazji odpustów zostanie przeprowadzone bez udziału wnioskodawców.

Losowania zostaną przeprowadzone przy udziale kancelarii notarialnej. Dodatkowo, z uwagi na ograniczenia oraz obostrzenia, liczba miejsc przeznaczonych do losowania zostaje ograniczona o połowę. Wyniki losowania pojawią się na naszej stronie, a wylosowane podmioty/osoby poinformowane zostaną o tym indywidualnie. Losowaniu podlegać będzie zarówno podmiot/osoba dopuszczona do losowania (na zasadach jak w latach ubiegłych), jak również numer miejsca handlowego.

Zasady wydawania zezwoleń na lokalizację stoisk handlowych-okazjonalnych oraz druk wniosku – w procedurze ZDMK-25, załącznik nr 2.

Szczegółowe informacje: Dział Zajęcia Pasa Drogowego pod Handel i Reklamy, tel. 12 616 7541 lub 12 616 70 42 lub 12 616 7026 lub 12 616 7508.

DRUKUJ
POBIERZ