Terminy i zasady losowania w 2021 r.

Obecnie, w związku z pandemią – wnioski o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego z okazji odpustów oraz dnia Wszystkich Świętych można składać: do skrzynek nadawczych zlokalizowanych na ul. Centralnej 53 (budynek A) i na os. Złotej Jesieni 14; za pośrednictwem urzędu pocztowego lub platformy ePUAP we wskazanych terminach.

W trosce o dobro Interesantów i Pracowników, a także z uwagi na potrzebę stosowania zwiększonych środków ostrożności i rygorów sanitarnych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tegoroczne losowanie miejsc handlowych z okazji odpustów zostanie przeprowadzone bez udziału Wnioskodawców.

Losowanie zostanie przeprowadzone 10 marca br. (środa) przy udziale Kancelarii Notarialnej. Dodatkowo, z uwagi na ograniczenia oraz obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, liczba miejsc przeznaczonych do losowania zostaje ograniczona o połowę. Wyniki losowania przedstawione zostaną na stronie internetowej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, a wylosowane podmioty/osoby poinformowane zostaną o tym indywidualnie. Losowaniu podlegać będzie zarówno podmiot/osoba dopuszczona do losowania (na zasadach jak w latach ubiegłych), jak również numer miejsca handlowego.

 

Zasady wydawania zezwoleń na lokalizację stoisk handlowych–okazjonalnych oraz druk wniosku, znajdują się w procedurze ZDMK-25.

Szczegółowe informacje:

Dział Zajęcia Pasa Drogowego pod Handel i Reklamy

os. Złotej Jesieni 14

Telefony: 12 616 7097, 12 616 7508, 12 616 7541.

DRUKUJ
POBIERZ