Start konsultacji – koncepcja budowy chodników na ul. Na Zielonki

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dla zadania polegającego na opracowaniu koncepcji budowy chodników na ul. Na Zielonki, od skrzyżowania z ul. Władysława Łokietka do przystanków autobusowych Tonie Kąty (Dzielnica IV – Prądnik Biały). Konsultacje zakończą się 6 października 2023 roku.

Zdjęcie Start konsultacji – koncepcja budowy chodników na ul. Na Zielonki

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców, przede wszystkim rejonu ul. Na Zielonki oraz innych interesariuszy, w zakresie dwóch zaproponowanych wariantów realizacji inwestycji.

W ramach zadania opracowywana jest koncepcja budowy chodników na ul. Na Zielonki wraz z rozbudową ulicy. Rozbudowa ulicy wynika z konieczności dostosowania parametrów drogi do obowiązujących przepisów i standardów.
Wariant 1 zakłada rozbudowę jezdni o szerokości 6 m wraz z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 2,3 m na odcinku od skrzyżowania z ul. Władysława Łokietka do projektowanego odrębnie ronda na skrzyżowaniu z ul. Jurajską.
Wariant 2 uwzględnia lokalne zawężenia chodnika do szerokości 1,8 m ograniczające miejscowo konieczność przebudowy ogrodzeń wraz z lokalnym ograniczeniem ingerencji w działki prywatne.

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:
14 września 2023 – start konsultacji,
6 października 2023 – zakończenie konsultacji.

Formy konsultacji:
1. Formularz konsultacyjny
Formularz dostępny od 7 września 2023 r. do zakończenia konsultacji.

– formularz – plik docx
– formularz – plik pdf (do edycji)

2. Spotkanie konsultacyjne
Spotkanie dla mieszkańców w formule online, w dniu 20 września 2023 r. (środa) w godz. 17.00-19.00. Spotkanie na platformie Zoom transmitowane będzie na profilu Facebook ZDMK.

Link do spotkania: bit.ly/chodnik_NaZielonki

3. Dyżur telefoniczny
Przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie, podczas których będzie można uzyskać szczegółowe informacje w zakresie planowanych rozwiązań projektowych. Pod numerem: 12 616 72 55: w dniu 22 września (piątek) w godz. 10.00-12.00 oraz w dniu 25 września (poniedziałek) w godz. 13.00-15.00.

Załączniki z opisem technicznym przygotowanym przez biuro projektowe, plany sytuacyjne oraz schemat zajętości terenu zamieszczone zostały w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie: Program Budowy Chodników – Na Zielonki – od skrzyżowania ul. Gaik i Władysława Łokietka do przystanków autobusowych Tonie Kąty wraz z analizą rozbudowy drogi. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz informacje o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie oraz na stronach zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl.

 

 

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

 


 

Transmisja ze spotkania konsultacyjnego – 20 września 2023 r.

 

DRUKUJ
POBIERZ