Start konsultacji – Koncepcja dla drogi łączącej Dietla z Wrzesińską

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące zadania pn. Budowa drogi łączącej ulicę Dietla z ulicą Wrzesińską. Konsultacje zakończą się 24 czerwca 2022 roku.

Planowana inwestycja położona jest w Śródmieściu Krakowa, w Dzielnicy I Stare Miasto, na pograniczu z Dzielnicą II Grzegórzki. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy w zakresie zaproponowanych rozwiązań.

Wielowariantowa koncepcja obejmuje sporządzenie opracowania dla budowy drogi gminnej łączącej ulicę Dietla z ulicą Wrzesińską na odcinku ok. 200 m, tj. od bezpośredniego sąsiedztwa wiaduktu kolejowego na wysokości z ul. Dietla do rejonu kamienicy nr 11 przy ul. Wrzesińskiej. Celem wykonania koncepcji jest stworzenie dokumentacji zawierającej analizę rozwiązań projektowych, kosztów, jak i w skali trudności formalno-prawnych zadania, mającej na celu wybranie optymalnego wariantu rozpoczęcia procesu inwestycyjnego.

Przez Wykonawcę zostały przygotowane dwa warianty rozwiązań drogowych łączących ul. Dietla z ul. Wrzesińską – wariant IV, wariant V. Zostaną one zaprezentowane podczas spotkania konsultacyjnego – 2 czerwca (szczegóły spotkania poniżej). 

 

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:

31 maja 2022 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
24 czerwca 2022 – zakończenie konsultacji.

 

Formy konsultacji:

1) Formularz konsultacyjny

W dniach 31 maja – 24 czerwca – formularz konsultacyjny służy umożliwieniu zgłoszenia uwag i wniosków mieszkańcom i przedsiębiorcom.

Wypełniony i podpisany osobiście formularz należy dostarczyć:

– na adres poczty elektronicznej konsultacje@um.krakow.pl (w formie skanu/zdjęcia),
– na adres siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków,
– przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje ZDMK – Dietla-Wrzesińska”.

Formularz w formacie docx.
Formularz w formacie pdf do edycji.

2) Ankieta

W dniach 1-10 czerwca udostępniona zostanie ankieta – TUTAJ, służąca zebraniu opinii – oceny w zakresie wskazania preferencji dla jednego z wariantów.

 

 

3)  Spotkanie konsultacyjne

W dniu 2 czerwca (czwartek) odbędzie się moderowane spotkanie on-line z udziałem ekspertów dla mieszkańców i innych zainteresowanych planowanym rozwiązaniem drogowym. Jego celem będzie zaprezentowanie i szczegółowe omówienie wariantów koncepcji. Spotkanie odbędzie się w godzinach 17:00-19:00 na platformie elektronicznej.

Uwaga! W celu wzięcia udziału w spotkaniu konieczne jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: konsultacje@zdmk.krakow.pl w terminie do 2 czerwca, do godz. 12:00 – w tytule prosimy wpisać: “Dietla-Wrzesińska – spotkanie”. Decyduje kolejność zgłoszeń. Do zgłaszających się osób link do spotkania będzie przesyłany na bieżąco. Spotkanie będzie transmitowane na profilu Facebook ZDMK.

4) Dyżur telefoniczny 

Przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie. W dniu 7 czerwca (wtorek) w godz. 10:00-12:00 i w godz. 15:00-17:00, pod nr tel. 12 616 72 55.

 

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz postępach projektowych – miejski serwis o inwestycjach, zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl.

 


Nagranie ze spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 2 czerwca 2022 r. 

DRUKUJ
POBIERZ