Spotkanie informacyjne – rozbudowa ul. Niepokalanej Panny Marii

We wtorek, 29 listopada 2022 r., w godz. 17:00-19:00 odbędzie się spotkanie informacyjne online dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Niepokalanej Panny Marii w Krakowie.

Zadanie obejmuje rozbudowę ul. Niepokalanej Panny Marii, na odcinku od skrzyżowania z ul. Sołtysowską do włączenia w ul. L. Podbipięty wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej, m.in. oświetlenia ulicznego, słupów teletechnicznych, słupów elektroenergetycznych, zapewnieniem prawidłowych warunków odwodnienia oraz bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez budowę chodników.

Do spotkania można dołączyć od godziny 17:00, klikając w link do zoom: https://bit.ly/spotkanie-NPM. Będzie ono również transmitowane na profilu facebook ZDMK.

Podczas spotkania przedstawione zostaną ostateczne rozwiązania projektowe, stanowiące podstawę do wydania decyzji administracyjnej warunkującej realizację robót budowlanych.

 

 

DRUKUJ
POBIERZ