Spotkania z Radami Dzielnic

W 2021 roku Zarząd Dróg Miasta Krakowa wyszedł z inicjatywą organizacji spotkań informacyjnych w formie telekonferencji z Radami Dzielnic. Radni zgłaszają do omówienia tematy, które prowadzone są w działach merytorycznych ZDMK. W spotkaniach biorą też udział wykonawcy zleconych prac. Do zagadnień wykraczających poza kompetencje zapraszani są przedstawiciele innych miejskich jednostek organizacyjnych.

W spotkaniach, które są transmitowane na kanale Facebook ZDMK mogą wziąć udział również mieszkańcy.

Zachęcamy do zapoznania się z dotychczas opublikowanymi relacjami oraz do śledzenia kolejnych nagrań ze spotkań – TUTAJ.

Natomiast nagrania ze spotkań konsultacyjnych, do udziału w których zapraszani są radni Dzielnic, realizowanych w ramach procesów konsultacyjnych prowadzonych przez ZDMK dostępne są – TUTAJ.

DRUKUJ
POBIERZ