Będzie lepsza nawierzchnia na fragmencie al. Solidarności

Przebudowa al. Solidarności (Dzielnica XVIII – Nowa Huta) odsunęła się w czasie, aby poprawić komfort kierowców, na jej fragmencie wymieniona zostanie nawierzchnia. Zyskają również piesi i rowerzyści. Prace ruszyły na początku marca, pojawiły się zmiany w organizacji ruchu.

Aktualizacja 19.04.2024 r.

W czwartek, 25 kwietnia br. planowane jest rozpoczęcie prac bitumicznych w rejonie al. Przyjaźni (jezdnia w kierunku placu Centralnego). Roboty realizowane będą nocami, według następującego harmonogramu*:

 • noc z 25 na 26 kwietnia – frezowanie + układanie warstwy wiążącej, zewnętrzny pas, przejezdność zachowana,
 • noc z 26 na 27 kwietnia – frezowanie + układanie warstwy wiążącej, wewnętrzny pas, przejazd przez torowisko zamknięty, objazd do al. Przyjaźni z wykorzystaniem zawrotki na skrzyżowaniu al. Solidarności z ulicami Orkana i Struga, objazd do ul. Mierzwy przez plac Centralny,
 • noc z 29 na 30 kwietnia – układanie warstwy ścieralnej, zewnętrzny pas, przejezdność zachowana,
 • noc z 30 kwietnia na 1 maja – układanie warstwy ścieralnej, wewnętrzny pas, przejazd przez torowisko zamknięty, objazd do al. Przyjaźni z wykorzystaniem zawrotki na skrzyżowaniu al. Solidarności z ulicami Orkana i Struga, objazd do ul. Mierzwy przez plac Centralny.

Prace prowadzone będą przy wyłączeniu sygnalizacji świetlnej.

* harmonogram może ulec zmianie

Aktualizacja 16.04.2024 r.

Prace w rejonie skrzyżowania z ul. Bulwarową zostały zakończone. Drogowcy kontynuują roboty przy krawężnikach na wysokości skrzyżowania z al. Przyjaźni oraz ul. Mierzwy – aktualnie po stronie os. Centrum B. Obowiązują miejscowe zawężenia. W środę, 17 kwietnia br. ekipy brukarskie pojawią się po drugiej stronie al. Solidarności – od strony ul. Mierzwy.

Aktualizacja 10.04.2024 r.

W nocy z 11 na 12 kwietnia br. (z czwartku na piątek) układana będzie warstwa ścieralna na wewnętrznych pasach ruchu, przejezdność zostanie zachowana. Z kolei w nocy z 12 na 13 kwietnia br. (z piątku na sobotę) drogowcy przystąpią do prac na przełączce oraz miejscach postojowych (objazdy). Roboty bitumiczne w zakresie parkingów kontynuowane będą w poniedziałek, 15 kwietnia br., w ciągu dnia. Wówczas planowane jest zakończenie całości prac na tym fragmencie.

Z kolei na al. Solidarności w rejonie skrzyżowania z al. Przyjaźni oraz ul. Mierzwy aktualnie trwa wymiana krawężników i regulacja przejść dla pieszych. Obowiązują miejscowe zawężenia.

 

Aktualizacja 22.03.2024 r.

Trwa wymiana krawężników oraz obrzeży w rejonie skrzyżowania al. Solidarności z ul. Bulwarową (na tzw. agrafce). Drogowcy wykonują również podbudowę pod miejsca postojowe oraz remontują peron przystankowy – obowiązują jednostronne zawężenia jezdni. W przyszłym tygodniu wymienione zostaną krawężniki przy torowisku – do dyspozycji kierowców pozostaną zewnętrzne pasy ruchu.

W środę, 4 kwietnia br. planowane jest rozpoczęcie prac bitumicznych, roboty realizowane będą nocami, według następującego harmonogramu*:

 • noc z 4 na 5 kwietnia – frezowanie + układanie warstwy wiążącej, strona południowa, zewnętrzny pas (kierunek Kombinat), przejezdność zachowana, wjazd od ul. Bulwarowej zamknięty, objazd do al. Solidarności oraz ul. Ptaszyckiego przez ul. Orkana,
 • noc z 5 na 6 kwietnia – frezowanie + układanie warstwy wiążącej, strona południowa, wewnętrzny pas (kierunek Kombinat), przejezdność zachowana, przejazd przez torowisko zamknięte, objazd do ul. Kocmyrzowskiej ul.: Struga, Wojciechowskiego, Bulwarową,
 • noc z 8 na 9 kwietnia – frezowanie + układanie warstwy wiążącej, strona północna, zewnętrzny pas (kierunek plac Centralny), przejezdność zachowana, wjazd od ul. Bulwarowej zamknięty, objazd do ul. Kocmyrzowskiej ul.: Struga, Wojciechowskiego, Bulwarową,
 • noc z 9 na 10 kwietnia – frezowanie + układanie warstwy wiążącej, strona północna, wewnętrzny pas (kierunek plac Centralny), przejezdność zachowana, przejazd przez torowisko zamknięty, objazd do ul. Kocmyrzowskiej ul.: Struga, Wojciechowskiego, Bulwarową, objazd do ul. Bulwarowej z wykorzystaniem zawrotki na skrzyżowaniu al. Solidarności z ul. Orkana,
 • noc z 10 na 11 kwietnia – układanie warstwy ścieralnej na obu pasach po stronie południowej ulicy (kierunek Kombinat), przejezdność zachowana, objazdy,
 • noc z 11 na 12 kwietnia – układanie warstwy ścieralnej, na obu pasach po stronie północnej ulicy (kierunek plac Centralny), przejezdność zachowana, objazdy,
 • noc z 12 na 13 kwietnia – układanie masy bitumicznej na zatokach parkingowych, zakaz parkowania.

* harmonogram może ulec zmianie

Dodatkowo, udało pozyskać się środki na prace na kolejnym odcinku al. Solidarności. Po świętach, 2 kwietnia br. (wtorek)  ekipy brukarskie pojawią się w rejonie skrzyżowania al. Solidarności z al. Przyjaźni, w pierwszej kolejności roboty przy krawężniku. Możliwe lokalne zwężenia. Informacje o kolejnych etapach podamy w następnych aktualnościach.

 

——————————————————————–

Remont al. Solidarności, ruszył we wtorek, 5 marca, pracami objęte jest skrzyżowania z ul. Bulwarową (tzw. agrafka). Tu drogowcy zajmują się wymianą krawężników oraz regulacją wysokościową przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Poprawiony zostanie również peron przystankowy. Obowiązują lokalne zawężenia jezdni.

Prace, tylko na tzw. agrafce będą kosztować ok. 2 mln zł. W zależności od posiadanych środków finansowych, planowana jest dalsza wymiana nawierzchni, na kolejnych skrzyżowaniach al. Solidarności (w kierunku placu Centralnego) oraz odcinkach znajdujących się pomiędzy nimi.

DRUKUJ
POBIERZ