Trwa przebudowa fragmentu ul. Podgórki

Od listopada ubiegłego roku trwa modernizacja fragmentu ul. Podgórki (Dzielnica XI – Podgórze Duchackie). Pracami objęty jest odcinek o długości ok. 160 metrów, począwszy od skrzyżowania z ul. Cechową, aż do wiaduktu nad autostradą. Obowiązują zmiany w organizacji ruchu.

 

Aktualizacja 19.04.2024 r.

Roboty drogowe na głównym ciągu ulicy zostały zakończone. Trwają ostatnie prace wykończeniowe (porządkowe). W nocy z 24 na 25 kwietnia br. (ze środy na czwartek) wykonane zostanie oznakowanie poziome – wprowadzona zostanie docelowa organizacja ruchu.

 

Aktualizacja 10.04.2024 r.

W poniedziałek, 15 kwietnia br. o godz. 7.00 wykonawca przystąpi do prac nawierzchniowych na tarczy skrzyżowania ulic Cechowej i Podgórki. W związku z robotami wyłączony z ruchu ogólnego zostanie dodatkowo fragment ul. Cechowej o długości ok. 60 m, w rejonie skrzyżowania z ul. Podgórki (możliwy dojazd do posesji nr 43A, 43B, 43C, 47A, 47B, 49A, 49B, 62 oraz pojazdów budowy). Objazd ul. S. Stojałowskiego. Prace w tym zakresie potrwają do piątku, 19 kwietnia br. Przywrócenie pełnej przejezdności nastąpi ok. godz. 7.00.

 

Aktualizacja 05.03.2024 r.

Zakończono roboty instalacyjne. Trwają prace drogowe – wykonanie podbudowy jezdni, chodnika. Rozpoczęto roboty brukarskie. Z uwagi na zwiększony zakres robót na tarczy skrzyżowania Podgórki/Cechowa wykonawca opracowuje projekt tymczasowej organizacji ruchu w celu wykonania dodatkowego zakresu prac.

 

Aktualizacja 15.02.2024 r.

W poniedziałek, 19.02.2024 r. wykonawca wprowadzi tymczasową organizację ruchu – fragment ul. Podgórki zostanie zamknięty dla ruchu, na odcinku od Cechowej do wiaduktu nad autostradą.

Taka organizacja zostanie utrzymana do połowy kwietnia br. W tym czasie będą prowadzone prace związane z wykonaniem konstrukcji jezdni oraz chodnika. Następnie realizowane będą roboty brukarskie oraz bitumiczne.

 

Aktualizacja 17.01.2024 r.

We wtorek, 23.01.2024 r. wykonawca wprowadzi drugi etap czasowej organizacji ruchu. Etap ten zakłada jednostronne zawężenie drogi (zajęcie pobocza po stronie zachodniej), ulica zostanie otwarta dla ruchu, utrzymany będzie przejazd w obu kierunkach. Po zrealizowaniu prac w poboczu, wykonawca przystąpi do realizacji robót drogowych w jezdni. Wówczas ponownie wprowadzony zostanie etap 1, zakładający zamknięcie fragmentu ul. Podgórki, na odcinku od ul. Cechowej do wiaduktu nad autostradą.

Dodatkowo w ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia na całej tarczy skrzyżowania ul. Cechowa/Podgórki. Prace te prowadzone będą z wyłączeniem ruchu samochodowego.

O szczegółach dotyczących ponownego wprowadzenie etapu 1 oraz zamknięcia skrzyżowania poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Aktualizacja 22.12.2023 r.

Do tej pory zakończono prace polegające na wykonaniu kolektora ogólnospławnego, gazowego oraz wodociągowego. Aktualnie trwają roboty związane z wykonaniem kolektora teletechnicznego i budową sieci oświetleniowej oraz prace porządkowe (przygotowanie terenu do prac instalacyjnych i drogowych).

Z uwagi na prowadzenie robót w pasie pobocza (teletechnika i elektryka), ruch pieszy odbywa się wzdłuż krawędzi jezdni. Prace w tym zakresie potrwają do poniedziałku, 08.01.2023 r., z wyłączeniem przerwy świątecznej w dniach: 22-26.12.2023 r.

Do poniedziałku, 01.01.2024 r. przejazd ul. Podgórski będzie udostępniony wyłącznie dla okolicznych mieszkańców. Należy jednak pamiętać, że cały czas jest to plac budowy i poruszając się nim należy zachować szczególną ostrożność.

Podczas kolejnego etapu prac, wykonawca przystąpi do wykonania koryta jezdni oraz podbudowy pod chodnik. Wówczas, roboty realizowane będą przy pełnym zamknięciu przebudowywanego odcinka ul. Podgórki, tj. od ul. Cechowej do wiaduktu nad autostradą. W przypadku warunków uniemożliwiających realizacje robót, nastąpi wstrzymanie prac i udostępnienie drogi dla okolicznych mieszkańców.

 

Aktualizacja 11.12.2023 r.

Do tej pory zakończono przebudowę sieci opadowej – wykonano kolektor ogólnospławny wraz z wpustami drogowymi do odwodnienia w ul. Podgórki oraz ul. Cechowej. Dodatkowo zakończono przebudowę kolektora wodociągowego.

Aktualnie trwają prace na sieci gazowej (zakończenie robót do 29.12.2023 r.). W poniedziałek, 18.12.2023 r. planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową kolektora teletechnicznego i oświetlenia.

 

Aktualizacja 05.12.2023 r.

Prace na skrzyżowaniu ulic Podgórki i Cechowej potrwają jeszcze dziś. Organizacja ruchu bez zmian – częściowe zamknięcie skrzyżowania, wyjazd z ul. Podgórki możliwy jedynie w prawo w ul. Cechową.

 

Aktualizacja 01.12.2023 r.

W poniedziałek, 4 grudnia br. planowana jest realizacja prac związanych z wykonaniem dwóch wpustów ulicznych dla kanalizacji ogólnospławnej oraz włączenia do istniejącego kanału w ciągu ul. Cechowej. Podczas tego etapu obowiązywać będzie częściowe zamknięcie skrzyżowania ulic Podgórki i Cechowej, na ul. Podgórki przywrócony zostanie ruch w obu kierunkach (poprowadzenie ruchu dwukierunkowego możliwe dzięki zasypaniu wykopów), wyjazd z ul. Podgórki możliwy jedynie w prawo w ul. Cechową. Zakończenie prac planowane jest jeszcze tego samego dnia.

 

Aktualizacja 27.11.2023 r.

Aktualnie wykonawca realizuje prace związane z wykonaniem kolektora burzowego – obowiązuje zamknięcie ulicy na odcinku od ul. Cechowej do wiaduktu nad autostradą. Decyzja o wprowadzeniu takiej organizacji ruchu podjęta została w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego (głębokie wykopy) oraz prawidłowy przebieg prac. Będziemy dokładać wszelkich starań, aby jak najszybciej umożliwić ponowny przejazd ulicą Podgórki. Prosimy o wyrozumiałość.

 


Na fragmencie ul Podgórki – od skrzyżowania z ul. Cechową do wiaduktu nad autostradą – poszerzona zostanie jezdnia, powstanie chodnik, przejście dla pieszych oraz oświetlenie. W ramach zadania zmodernizowana zostanie kanalizacja, wybudowany kolektor teletechniczny oraz rozbudowana sieć gazowa.

Od środy, 22 listopada fragment ul. Podgórki objęty pracami zostanie zamknięty dla ruchu ogólnego, z wyłączeniem dojazdu do posesji. Objazdy poprowadzone zostaną ul.: Cechową i Sawiczewskich.

Dodatkowo, na terenie robót utrzymane zostaną ciągi piesze o szer. min. 1,5 m, dostosowane do osób z niepełnosprawnościami.

Inwestycja realizowana jest w ramach Programu budowy chodników. Prace potrwają do września 2024 r., a ich koszt to ok. 2,5 mln zł.

DRUKUJ
POBIERZ