Rozbudowa ul. Życzkowskiego coraz bliżej

Miasto realizuje inwestycję związaną z rozbudową ul. prof. M. Życzkowskiego. Nowy odcinek tej ulicy, zgodnie z przyjętymi założeniami poprowadzi do ul. Izydora Stella-Sawickiego. Dzięki połączeniu do ul. Stella-Sawickiego nie tylko poprawi się dojazd do budynków i biurowców, ale pojawi się możliwość spełnienia postulatu mieszkańców – uruchomienia linii autobusowej na ul. Życzkowskiego.

Inwestycja poprawi również obsługę komunikacyjną w rejonie ul. Skarżyńskiego. Dodatkowo nowy układ drogowy ułatwi dostęp mieszkańców pobliskich osiedli do terenów rekreacyjnych oraz sieci ścieżek rowerowych – planowana jest bowiem zarówno infrastruktura dla pieszych jak i dla rowerzystów.

W ostatnich latach rejon parku Lotników od strony ul. prof. M. Życzkowskiego znacznie się rozbudował. Oprócz istniejących tam m.in. budynków Politechniki Krakowskiej pojawiły się nowe bloki mieszkalne czy biurowce. Miasto mając na uwadze poprawę komfortu zarówno mieszkańców jak i osób korzystających z tej drogi w codziennych dojazdach do pracy postanowiło przedłużyć ul. Życzkowskiego. Rozwiązanie to pozwoli na skierowanie linii autobusowych tą ulicą. Pod koniec 2019 roku została podpisana umowa na opracowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej dla tej inwestycji. Projektant przedstawi docelowe rozwiązania w III kwartale tego roku. Po zakończeniu etapu projektowego rozpoczną się prace budowlane (zgodnie z założeniami w 2022 r.).

W trakcie prac nad tym rozwiązaniem teren dawnego lotniska wraz z pasem startowym został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. Głównym celem realizacji inwestycji przez Gminę pozostaje poprawa ruchu w rejonie ulic Życzkowskiego i Skarżyńskiego. Pozwoli na skierowania linii autobusowych do obsługi ul. Życzkowskiego oraz rozwiąże problem blokowania pętli autobusowej w rejonie osiedla Akademickiego. Niezależnie od tego, w granicach wyznaczonych celem inwestycji miasto jest otwarte na argumenty służb konserwatorskich.

Inwestycja ma też drugi, ważny z punktu widzenia miasta cel – poprawę dostępności terenów rekreacyjnych i infrastruktury rowerowej dla mieszkańców osiedli zlokalizowanych wzdłuż ul. Stella-Sawickiego. Wzdłuż nowej ulicy pojawi się bowiem droga dla rowerów, która połączona zostanie z istniejącą siecią ścieżek rowerowych.

 

 

DRUKUJ
POBIERZ