Rozbudowa ul. Bolesława Śmiałego – raport z konsultacji

W dniach, od 9 listopada do 2 grudnia 2022 r., zostały przeprowadzone przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, we współpracy z firmą projektową Projektanci Sp. z o.o. konsultacje społeczne zadania pn. „Rozbudowa ul. Bolesława Śmiałego”. Powstająca wariantowa koncepcja dotyczy inwestycji planowanej na terenie Dzielnicy VIII Dębniki.

Zadanie polega na zarurowaniu rowu melioracyjnego przy ul. Bolesława Śmiałego wraz z położeniem asfaltu, celem utworzenia ciągu pieszego.

Podsumowaniem konsultacji jest raport. W dokumencie ujęte zostały działania podjęte podczas konsultacji oraz zgłoszone przez mieszkańców wnioski i uwagi.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu. RAPORT w formacie PDF.

Dalsze prace związane z realizacją zadania można śledzić na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie pod dedykowanym linkiem: https://inwestycje.krakow.pl/investment/1532.

DRUKUJ
POBIERZ