Reklama w mieście na nowych zasadach

Od 1 lipca br. (środa) obowiązują przepisy tzw. uchwały krajobrazowej, która została przyjęta przez Radę Miasta Krakowa pod koniec lutego. Dokument reguluje zasady i warunki sytuowania na terenie miasta obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń     

czyli tzw. uchwała krajobrazowa

Podstawowym celem uchwały jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej. Za jej wdrożenie odpowiedzialne są Wydział Spraw Administracyjnych UMK, Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz Zarząd Budynków Komunalnych. W myśl uchwały miasto zostanie podzielone na trzy strefy, z czego III strefa zostanie podzielona dodatkowo na trzy podobszary – Stare Miasto, Nowa Huta i Śródmieście.

Z nowymi przepisami powinny się zapoznać osoby/podmioty, które obecnie reklamują się w przestrzeni publicznej – po wejściu w życie uchwały mają 24 miesiące na dostosowanie swoich reklam do jej wymogów oraz te, które dopiero planują reklamę. Dokument bowiem dopuszcza ograniczony katalog nośników reklamowych: bannery, billboardy o powierzchni 12 m² lub 18 m², słupy plakatowo- reklamowe (tzw. okrąglaki), panele reklamowe, murale reklamowe, totemy, pylony, wolnostojące tablice reklamowe lub wolnostojące urządzenia reklamowe o powierzchni ekspozycji reklamy mniejszej niż 5 m², szczegółowo określa tablice i urządzenia reklamowe, które mogą być umieszczane na obiektach budowlanych. Określa również warunki lokalizacji tych nośników w poszczególnych strefach czy ich podświetlenie.

Dokument precyzuje odległość montażu billboardu od budynku, umieszczanie paneli reklamowych np. w przejściach podziemnych, odległość tablic od skrzyżowań czy minimalną odległość między wolnostojącymi reklamami na terenach ulic wlotowych. Znajduje się w nim bardzo ważny zapis o zakazie umieszczania reklam na słupach oświetleniowych (w 2019 r. wydano 1 365 decyzji na umieszczenie reklam na słupach oświetlenia ulicznego). Zachęcamy wszystkich, którzy mają reklamy w przestrzeni miasta do zapoznania się z nowymi przepisami regulującymi te kwestie od 1 lipca – mówi Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa. W przypadku niedostosowania się do wymogów trzeba będzie się liczyć z dodatkowymi opłatami, które wynikają z odrębnych zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa.

Na mocy przepisów nowej uchwały zmodyfikowana została procedura ZDMK-27 (obecnie – Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych/ dróg wewnętrznych/ innych terenów w celu umieszczenia nośnika lub elementu informacji wizualnej, w tym na potrzeby prowadzenia kampanii wyborczej), która wraz z procedurą ZDMK-61 jest niezbędna do otrzymania decyzji na umieszczenie reklamy. Wszystkie decyzje wydane przed datą wejścia w życie uchwały zachowują ważność, do momentu upływu terminu decyzji lub w przypadku dłuższego terminu maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. (koniec okresu dostosowawczego) – podkreśla dyrektor. Należy pamiętać, że pod koniec ubiegłego roku weszły nowe, wyższe opłaty za umieszczenie reklamy bez ważnej decyzji, co będzie miało odbicie w wysokości kary, w przypadku jej umieszczenia niezgodnie z przepisami nowej uchwały krajobrazowej. Zarząd Dróg Miasta Krakowa będzie naliczał opłaty w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych.

 

 

DRUKUJ
POBIERZ