Przybywa kilometrów w infrastrukturze rowerowej miasta

Każdego roku infrastruktura rowerowa powiększa się o nowe kilometry. Spora część ścieżek rowerowych w mieście powstaje w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), a ich układ znajduje się w systemie dróg małopolskich – specjalnym programie, którego celem jest stworzenie spójnej sieci dla jednośladów przebiegających przez całe województwo.

– W 2014 – roku referendum – w którym krakowianie opowiedzieli się za rozbudową ścieżek rowerowych, miasto miało do dyspozycji wydzieloną infrastrukturę rowerową liczącą 142,5 km. Z biegiem lat oddawane były kolejne kilometry dróg oraz wprowadzano rozwiązania projektowe, które spowodowały, że obecnie do dyspozycji mieszkańców oddanych jest około 235 km – mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Składają się na nie: drogi dla rowerów, ciągi pieszo-rowerowe, chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym, pasy rowerowe, kontrapasy oraz tzw. kontraruch rowerowy, gdzie dopuszczona jest jazda rowerem „pod prąd” na ulicach jednokierunkowych w strefie ruchu uspokojonego, czyli z ograniczeniem prędkości do 30 km/h.

Tylko w ubiegłym roku wybudowano ok. 13,1 km infrastruktury rowerowej. Inwestycje realizowane były w kontynuacji i powiązaniu z istniejącymi trasami rowerowymi, a ich efektem było 4,46 km dróg dla rowerów oraz 8,68 ciągów rowerowo-pieszych wydzielonych w ramach projektów organizacji ruchu. Na koniec 2019 r. łączna długość wydzielonej infrastruktury rowerowej wynosiła 169,3 km, a przy uwzględnieniu wszystkich elementów infrastruktury rowerowej była to długość ok. 235 km.

Droga dla rowerów powstała w ramach przebudowy ciągu ulic Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej, wybudowano też bardzo ważny z punktu widzenia rowerzystów fragment ścieżki wzdłuż Wisły, na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej. Do dyspozycji mieszkańców oddano drogę dla rowerów przebiegającą od ul. Przybyszewskiego wzdłuż Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic miasta.

Obecnie oddajemy do dyspozycji mieszkańców drogę dla rowerów wraz z imponującą kładką pieszo-rowerową na Kamieńskiego. Droga łącznie z kładką liczy ok. 4,7 km.

To nie koniec rowerowych inwestycji w Krakowie. Trwają prace na ścieżkach wzdłuż al. Kijowskiej oraz Armii Krajowej (B0 – Łączymy Parki Krakowa edycja III i IV – ok. 1,5 km). – Aby realizacja nowych inwestycji rowerowych przebiegała sprawnie pojawił się Program Budowy Ścieżek Rowerowych, obecnie w jego ramach poszukujemy firm, które opracują przebieg ścieżek wzdłuż ul. Conrada, Stojałowskiego oraz Bunscha – zaznacza Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Została również opracowana aktualizacja Studium Podstawowych Tras Rowerowych. Drogi dla rowerów powstają w ramach budowanej Trasy Łagiewnickiej (5,2 km) oraz rozbudowy Igołomskiej (7,5 km). Miasto realizuje podpisane umowy na projekt i budowę dróg dla rowerów, pierwsza dla ścieżki rowerowej na odcinku od klasztoru Norbertanek do ścieżki przy moście Zwierzynieckim od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy Miasta Krakowa (2,7 km), druga dla ścieżki wzdłuż al. 29 Listopada (1,4 km – na odcinku od Żelaznej do Opolskiej). W obu przypadkach trwa projektowanie ścieżek.

DRUKUJ
POBIERZ