Przegląd inwestycji w dzielnicach (grudzień)

Zaglądamy na place budów większych inwestycji drogowych, tych realizowanych już w terenie przez naszą jednostkę.

Zadania inwestycyjne realizowane są zwykle przez kilka lat, w pierwszej kolejności zlecana jest koncepcja, później projekt, ostatnim etapem są roboty w terenie – tu w zależności od miejsca robót pojawić się mogą dodatkowe czynniki wydłużające te prace.

Wszystkie zadania inwestycyjne realizujemy zgodnie z przyjętym budżetem miasta na dany rok. Zobaczmy, jak postępują roboty na wybranych inwestycjach w poszczególnych dzielnicach.

Dzielnica I – Stare Miasto

W dzielnicy toczy się modernizacja placu Biskupiego. Pierwszy wykonawca nie dotrzymał terminu prac i umowa z nim została zerwana. Obecny wykonawca do końca roku ma zakończyć modernizację placu. Będzie to miejsce odpoczynku dla dorosłych i dzieci – wszystko dzięki trzem dedykowanym strefom. Główne prace zostaną zakończone do końca roku, pozostaną te drobne – nasadzenia i malowanie oznakowania. Otwarcie planowane jest na wiosnę.

Koszt inwestycji to ok. 5,4 mln zł.

Dzielnica IV – Prądnik Biały

W dzielnicy trawa rozbudowa ulicy Łokietka. Prace toczą się na odcinku od Kaczorówka do Gaik. Obecnie realizowane są roboty związane z przebudową infrastruktury podziemnej – przy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Koszt inwestycji to ok. 10 mln zł.

Dzielnica VII – Zwierzyniec

W dzielnicy toczy się przebudowa ulicy Królowej Jadwigi (od Robla do Tondosa). W zeszłym tygodniu zlikwidowane zostało całkowicie “długie wahadło”. Możliwy jest przejazd dla pojazdów w dwóch kierunkach równocześnie (po podbudowie bitumicznej). Zostały zdemontowane sygnalizatory oraz oznakowanie tymczasowe odnośnie sygnalizacji wahadłowej. Teraz roboty są prowadzone na ul. Borowego i Korzeniowskiego (kontynuacja robót ziemnych oraz warstw konstrukcyjnych nawierzchni) oraz na tzw. krótkich wahadłach na ul. Królowej Jadwigi (montaż studni wodościekowych, układanie krawężników, wykonywanie podbudowy pod chodniki). Wprowadzenie drugiego, długiego wahadła planowane jest po 10 stycznia, w kierunku od ul. Lajkonika do ul. Furgalskiego – jezdnia południowa.

Zamówienie składa się z dwóch części: drogowej za ok. 7,7 mln zł (Zarząd Dróg Miasta Krakowa) i wodociągowej za ponad 2 mln zł (Wodociągi Miasta Krakowa).

Dzielnica XVII – Wzgórza Krzesławickie

W dzielnicy trwa rozbudowa ulicy Glinik – od Bystronia do Wadowskiej. Pierwsze prace związane są z infrastrukturą podziemną (kanalizacja deszczowa, wodociągi) toczą się przy wprowadzonym ruchu wahadłowym.

Koszt inwestycji to ok. 9,2 mln zł.

Dzielnica XI – Podgórze Duchackie

W dzielnicy dobiega końca rozbudowa ulicy Czajna (P+B) – pozostało jedynie wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

Koszt inwestycji to ok. 6,6 mln zł.

Dzielnica XVIII – Nowa Huta

W dzielnicy toczy się m.in. rozbudowa ul. Igołomskiej – stan zaawansowania prac wynosi 93%.

W pobliskim jej rejonie trwa przebudowa ok. 1,8 km torowiska tramwajowego w ciągu al. Jana Pawła II (od placu Centralnego do Ptaszyckiego) i ul. Ptaszyckiego (do ul. Bardosa). Po zakończeniu prac rozbiórkowych i korytowania na kilku odcinkach trwa wykonywanie wzmocnienia podłoża materacami kamiennymi oraz warstw podbudowy torowiska, na której zostaną wykonane różne konstrukcje torowe na poszczególnych odcinkach tj. torowisko „zielone”, klasyczne czy na płytach torowych na przejazdach, przejściach dla pieszych oraz przy peronach tramwajowych. Infrastruktura przygotowywana jest pod słupy trakcyjne. Trwają prace przy oświetleniu ulicznym oraz sygnalizacji świetlnej. Obecnie wykonawca pracuje również na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z ul. Zachemskiego i Zuchów. Roboty potrwają tu do połowy lutego przyszłego roku. Po tym czasie ruszą prace na kolejnym skrzyżowaniu, z ul. Daniłowskiego, a następnie z ul. Bulwarową i Klasztorną. Cała inwestycja zgodnie z umową powinna zakończyć się w lipcu 2022 r., a jej koszt to ok. 33 mln zł.

DRUKUJ
POBIERZ