Przegląd inwestycji w dzielnicach (grudzień 2022)

Zaglądamy na place budów większych inwestycji drogowych, tych realizowanych już w terenie przez naszą jednostkę.

Zadania inwestycyjne realizowane są zwykle przez kilka lat, w pierwszej kolejności zlecana jest koncepcja, później projekt, ostatnim etapem są roboty w terenie – tu w zależności od miejsca robót pojawić się mogą dodatkowe czynniki wydłużające te prace.

Wszystkie zadania inwestycyjne realizujemy zgodnie z przyjętym budżetem miasta na dany rok. Zobaczmy, jak postępują roboty na wybranych inwestycjach w poszczególnych dzielnicach.

Dzielnica VII – Zwierzyniec

W dzielnicy dobiega końca przebudowa ul. Królowej Jadwigi, na odcinku od Robla do Tondosa – trwają prace wykończeniowe (porządkowe) i te związane z oznakowaniem.

W połowie października br. rozpoczęła się przebudowa odcinka ul. Królowej Jadwigi, od Jesionowej do Robla. Zadanie obejmie przebudowę infrastruktury podziemnej: kanalizacji sanitarnej wraz z przepięciem istniejących przyłączy sanitarnych, sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy. Wybudowana zostanie kanalizacja opadowa wraz z przykanalikami i studzienkami wodościekowymi. Realizowane są też roboty na sieci: energetycznej, teletechnicznej i gazowej. Powstaną obustronne chodniki, oświetlenie oraz nowa nawierzchnia. Zyskają ją również wloty ul. Królowej Jadwigi: 28 Lipca 1943, Podłącze, Korbutowej, Koło Strzelnicy, Pod Sikornikiem, Czeremchowej. Zamówienie składa się z dwóch części: drogowej za ok. 20 mln zł (Zarząd Dróg Miasta Krakowa) i wodociągowej za ok. 1,2 mln zł (Wodociągi Miasta Krakowa).

Dzielnica X – Swoszowice

W dzielnicy trwają prace na ul. Fortecznej. Obecnie roboty są prowadzone na drugim etapie – od budynku restauracji (ul. Forteczna 22) do skrzyżowania z ul. Zawiszy.

Zakończenie inwestycji planowane jest w połowie marca 2023 r., a jej koszt to ok. 6,3 mln zł (umowa jest realizowana wspólnie z Wodociągami Miasta Krakowa).

Dzielnica XIII – Podgórze

W dzielnicy finalizowana jest rozbudowa ul. Wrobela – od skrzyżowania z ul. Husarską (na wysokości Szkoły Podstawowej nr 137) do rejonu skrzyżowania z ul. Pod Wierzbami (w kierunku pętli autobusowej). Roboty podstawowe zostały zrealizowane. Przywrócona została komunikacja autobusowa do nowo wybudowanej pętli. Do wykonania pozostały roboty uzupełniające związane z wjazdami, docelowe ukształtowanie terenu oraz oznakowanie poziome i pionowe. Realizacja prac w terenie jest uzależniona od warunków atmosferycznych.

Koszt inwestycji to ok. 9,8 mln zł.

Dzielnica XVII – Wzgórza Krzesławickie

W dzielnicy na ukończeniu jest rozbudowa ul. Glinik – od Bystronia do Wadowskiej. Trwają prace porządkowe i wprowadzenie  docelowej organizacji ruchu. Pozostała jeszcze przebudowa sieci elektroenergetycznej (w kolizji z chodnikiem). Planowany termin zakończenia robót to koniec stycznia 2023 r.

Koszt inwestycji to ok. 9,2 mln zł.

 

DRUKUJ
POBIERZ