Przed nami prace na Piasta Kołodzieja, Mistrzejowickiej i Kamieńskiego

W najbliższym czasie planowana jest wymiana nawierzchni ul. Piasta Kołodzieja i Mistrzejowickiej. Ruszy też modernizacja nawierzchni ul. Kamieńskiego.

Plan na Piasta Kołodzieja i Mistrzejowicką

W dniach od 21 do 23 kwietnia* br. planowane są roboty na ul. Piasta Kołodzieja, głównie w nocy. Zmodernizowana zostanie nawierzchnia od pętli tramwajowej do skrzyżowania z ul. Powstańców. W czasie robót przejezdność zachowana, połówkowe zamknięcie.

Koszt prac to ok. 580 tys. zł. Zadanie w ramach Programu modernizacji dróg i chodników dofinansowanego z rządowego Programu wsparcia przygotowań III Igrzysk Europejskich w 2023 r. w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.

Z kolei w dniach 24-26 kwietnia* br. planowane są roboty na ul. Mistrzejowickiej. Zmodernizowana zostanie nawierzchnia na wybranych odcinkach od ul. Okulickiego do Morcinka. Najpierw drogowcy zajmą się fragmentem od Okulickiego do Do Fortu, następnie od skrzyżowania z ul. Marycjusza do wjazdu do ogródków działkowych. W czasie robót przejezdność zachowana, połówkowe zamknięcie, ręczne kierowanie ruchem.

Koszt prac to ok. 730 tys. zł. Zadane w ramach Programu modernizacji dróg i chodników dofinansowanego z rządowego Programu wsparcia przygotowań III Igrzysk Europejskich w 2023 r. w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.

Planowany harmonogram prac:

– 24 kwietnia br. (od godz. 8.00) –  frezowanie, w pierwszej kolejności odcinek od ul. Marycjusza do wjazdu do ogródków działkowych, następnie odcinek od ul. Okulickiego do ul. Do Fortu,

– noc z 24 na 25 kwietnia br. (od godz. 20.00) – układanie warstwy wiążącej na całym odcinku,

– 25 kwietnia br. (w ciągu dnia) – regulacja włazów i studni,

– noc z 25 na 26 kwietnia br. (od godz. 20.00) – układanie warstwy ścieralnej na całym odcinku.

* Termin prac może ulec zmianie. 

 

Nocami na Kamieńskiego

Modernizacja ul. Kamieńskiego ruszy w nocy z 25 na 26 kwietnia. Nową nawierzchnię zyska odcinek od Nowosądeckiej do Walerego Sławka (przy czym na fragmencie od Nowosądeckiej do Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 – oba kierunki, a od Nowosądeckiej do Walerego Sławka – kierunek w stronę centrum). Łącznie roboty zostały zaplanowane na 16 nocy.

W czasie robót – przejezdność zachowana, połówkowe zamknięcia jezdni.

Planowany harmonogram prac*:

– noc z 25 na 26 kwietnia br. – frezowanie, układanie warstwy wiążącej – prawy pas, odcinek za przystankiem autobusowym “Makowa” do ul. Walerego Sławka,

– noc z 26 na 27 kwietnia br. – frezowanie, układanie warstwy wiążącej – prawy pas, odcinek od ul. Malborskiej do za przystankiem “Makowa”,

– noc z 27 na 28 kwietnia br. – frezowanie, układanie warstwy wiążącej – lewy pas, odcinek za przystankiem “Makowa” do ul. Walerego Sławka,

– noc z 28 na 29 kwietnia br. – frezowanie, układanie warstwy wiążącej – lewy pas, odcinek od ul. Malborskiej do fragmentu za przystankiem “Makowa”,

– noc z 4 na 5 maja br. – warstwa ścieralna – prawy pas, od ul. Malborskiej do ul. Walerego Sławka,

– noc z 5 na 6 maja br. – warstwa ścieralna – lewy pas, od ul. Malborskiej do ul. Walerego Sławka.

  • Kolejny etap rozpocznie się 8 lub 15 maja br. i potrwa sześć kolejnych nocy:

– 1 noc – frezowanie, układanie warstwy wiążącej – prawy pas, odcinek od wjazdu z ul. Wielickiej do ul. Malborskiej,

– 2 noc – frezowanie, układanie warstwy wiążącej – prawy pas, odcinek od torów na ul. Nowosądeckiej do wjazd z ul. Wielickiej,

– 3 noc – frezowanie, układanie warstwy wiążącej – lewy pas, odcinek od wjazdu z ul. Wielickiej do ul. Malborskiej,

– 4 noc – frezowanie, układanie warstwy wiążącej – lewy pas, odcinek od torów na ul. Nowosądeckiej do wjazd z ul. Wielickiej,

– 5 noc – warstwa ścieralna – prawy pas, od torów na ul. Nowosądeckiej do ul. Malborskiej,

– 6 noc – warstwa ścieralna – lewy pas, od torów na ul. Nowosądeckiej do ul. Malborskiej.

  • Ostatni etap potrwa cztery noce – termin podamy w późniejszym terminie:

– 1 noc – frezowanie, układanie warstwy wiążącej – prawy pas, odcinek od Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 do torów na ul. Nowosądeckiej,

– 2 noc – frezowanie, układanie warstwy wiążącej – lewy pas, odcinek od Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 do torów na ul. Nowosądeckiej,

– 3 noc – warstwa ścieralna – prawy pas, odcinek od Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 do torów na ul. Nowosądeckiej,

– 4 noc – warstwa ścieralna – lewy pas, odcinek od Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 do torów na ul. Nowosądeckiej.

 

 

Koszt prac to ok. 3,9 mln zł. Zadanie w ramach Programu modernizacji dróg i chodników dofinansowanego z rządowego Programu wsparcia przygotowań III Igrzysk Europejskich w 2023 r. w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.

* Harmonogram może ulec zmianie.

 

dofinansowanie igrzyskowe

DRUKUJ
POBIERZ