Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi – trwają prace

Trwa przebudowa ulicy Królowej Jadwigi. Obwiązują zmiany w organizacji ruchu.

Ulica Królowej Jadwigi – na odcinku od Robla do Tondosa – zostanie przebudowana/rozbudowana. Dodatkowo rozbudowane zostaną fragmenty ul. Lajkonika i Korzeniowskiego oraz przebudowana zostanie ul. Borowego (w granicy istniejącego pasa drogowego). W pierwszej kolejności realizowane będą prace związane z wymianą lub budową infrastruktury podziemnej, później układane będą chodniki, a na końcu pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa. Koszt inwestycji  7,7 mln zł w zakresie drogowym oraz ponad 2 w zakresie robót na sieci wodociągowej.

————————W tym miejscu aktualizować będziemy postępy prac na inwestycji.


 

Aktualizacja 25 listopada br. – Obecnie na ul. Królowej Jadwigi trwają prace na odcinku z tzw. długim wahadłem. Związane są one z wykonywaniem konstrukcji nawierzchni jezdni po południowej stronie ulicy. Po ułożeniu i zagęszczeniu podbudowy – zostanie wykonana również konstrukcja jezdni po stronie północnej. Dzięki temu możliwe będzie wykonanie dwóch warstw bitumicznych jeszcze w bieżącym roku na przedmiotowym odcinku. Wykonawca rozpoczął również układanie krawężników. Powstanie zatem docelowy chodnik po południowej stronie ulicy. Kolejny odcinek z ruchem wahadłowym zostanie wprowadzony na pasie w kierunku miasta.

Od soboty, 27 listopada br. wykonawca rozpocznie prace w zakresie stabilizacji i konstrukcji jezdni na pasie północnym ul. Królowej Jadwigi (odcinek z tzw. długim wahadłem).

Aktualizacja 9 listopada br. – Na początku tego tygodnia wykonawca przebudowy ul. Królowej Jadwigi rozpoczął układanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem oraz pierwszej warstwy podbudowy na południowej części jezdni. Po wykonaniu podbudowy prace przeniosą się na część północną, gdzie również wykonana zostanie stabilizacja i ułożona warstwa podbudowy. Wszystko po to, aby jeszcze przed okresem zimowym na odcinku z długim wahadłem pojawiła się warstwa wiążąca nawierzchni, która poprawi warunki przejazdu po placu budowy.

Aktualizacja 21 października br. – Wykonawca kontynuuje prace związane z sieciami uzbrojenia podziemnego, w tym: wodociągami, kanalizacją deszczową, siecią gazową, elektroenergetyczną oraz oświetleniem.

Aktualizacja 15 października br. – Trwają prace związane z przebudową uzbrojenia podziemnego. Wykonano m.in. sieć wodociągową na ul. Królowej Jadwigi na odcinku z długim wahadłem. Planowana jest m.in. kontynuacja robót w zakresie przyłączy wodociągowych na ul. Borowego oraz ich rozpoczęcie na ul. Korzeniowskiego i ul. Królowej Jadwigi (długie wahadło).

Aktualizacja 8 października br. – Wykonano sieć wodociągową na ul. Królowej Jadwigi (na odcinku z długim wahadłem), kontynuowana jest przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej na fragmencie ul. Borowego oraz prace w zakresie kanalizacji teletechnicznej na ul. Lajkonika. W nadchodzących dniach zaplanowane są m.in. dalsze prace dotyczące sieci wodociągowej na ul. Borowego oraz ul. Królowej Jadwigi, a także roboty w zakresie przebudowy sieci oświetlenia na ul. Królowej Jadwigi (odcinek z długim wahadłem).

Obecnie na ul. Królowej Jadwigi prace prowadzone są na jednym długim i jednym krótkim wahadle.

Aktualizacja 29 września br. – W związku ze z tym, że już niebawem rozpocznie się rok akademicki, podjęliśmy kroki aby zminimalizować zmiany w organizacji ruchu, tam gdzie to możliwe. Tym samym na przełomie września/października nie pojawią się nowe, duże zmiany na krakowskich ulicach. Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu w późniejszym terminie dwóch krótkich wahadeł na ul. Królowej Jadwigi. Obecnie wykonawca będzie dokładał starań, aby przejazd w rejonie prowadzonych prac był płynniejszy i bezpieczniejszy.

Aktualizacja 23 września br. – wykonawca przebudowy fragmentu ul. Królowej Jadwigi (etap VI) planuje od 28 września (wtorek) wprowadzenie kolejnych odcinków z ruchem wahadłowym. Od wtorku, 28 września – poza ruchem wahadłowym na ok. 150-metrowym odcinku (“długie” wahadło na wysokości skrzyżowania z ulicami Borowego i Korzeniowskiego), prace będą realizowane dodatkowo na dwóch krótkich fragmentach. W sumie będzie sześć takich odcinków (jednorazowo – dwa krótkie odcinki, na których prace toczyć się będą ok. 2 dni). Drogowcy będą prowadzić prace naprzemiennie, raz na pasie południowym, raz na północnym. Taka organizacja robót jest niezbędna, aby umożliwić przeprowadzenie sieci uzbrojenia podziemnego w poprzek ulicy.

Aktualizacja 14 września br. – w związku z postępami prac na ul. Królowej Jadwigi – w poniedziałek, 20 września na kolejnym fragmencie tej ulicy pojawi się ruch wahadłowy (za skrzyżowaniem z ul. Borowego, w kierunku Olszanicy) – w sumie będą to trzy krótkie wahadła, wprowadzane jeden po drugim (prace na jednym potrwają ok 2-3 dni) . Na tych ok. 25-30 m fragmentach realizowane będą roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.

Aktualizacja 7 września br. – rozpoczęła się przebudowa gazociągu na ul. Królowej Jadwigi (na odcinku z wprowadzonym ruchem wahadłowym). Zakończono budowę kanalizacji deszczowej w ul. Borowego – do wykonania pozostają przykanaliki oraz wpusty uliczne. Wykonawca rozpoczął tam przebudowę wodociągu. W najbliższym tygodniu kontynuowana będzie budowa kanalizacji deszczowej na ul. Królowej Jadwigi – prowadzone będą roboty z branży elektrycznej i oświetleniowej. Z kolei na ul. Korzeniowskiego prowadzona będzie budowa kanalizacji deszczowej, kontynuowane będą też roboty z branży elektrycznej.

Aktualizacja 31 sierpnia br. – wykonawca kontynuuje prace w zakresie kanalizacji sanitarnej i opadowej oraz przekładek uzbrojenia podziemnego.

Aktualizacja 24 sierpnia br. – kontynuowana jest przebudowa infrastruktury podziemnej na ulicach: Borowego i Korzeniowskiego. Pod koniec tygodnia – w zależności od warunków pogodowych – planowane jest przeniesienie ruchu wahadłowego na drugi pas ul. Królowej Jadwigi.

Aktualizacja 17 sierpnia br. – trwają prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej na zamkniętym fragmencie ul. Borowego. Roboty w tym zakresie prowadzone są również na ul. Korzeniowskiego. Z kolei na ok. 150-metrowym odcinku ul. Królowej Jadwigi, na którym obowiązuje ruch wahadłowy realizowane są prace dotyczące kanalizacji sanitarnej i oświetlenia.

Aktualizacja 27 lipca br. – W poniedziałek, 2 sierpnia ruszą prace na fragmencie ul. Królowej Jadwigi. W związku z robotami wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, ta zmiana w organizacji ruchu będzie obowiązywać już od soboty, 31 lipca. Prace będą realizowane na jej 150-metrowym odcinku. W sobotę, 31 lipca zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu – w rejonie ul. Piotra Borowego będzie obowiązywał ruch wahadłowy. W ciągu dnia sterowany ręcznie, nocą i w weekendy sygnalizacją świetlną.

Zalecane objazdy:
dla pojazdów do 3,5 t: al. Krasińskiego, mostem Dębnickim, ul. M. Konopnickiej, rondem Grunwaldzkim, ul. Monte Cassino, ul. gen. B. Zielińskiego, mostem Zwierzynieckim, ul. Księcia Józefa, ul. Jodłową, ul. Starowolską;
dla pojazdów powyżej 3,5 t: ul. Księcia Józefa, ul. Mirowską i dalej przez Kryspinów.

Aktualizacja 20 lipca 2021 r. – Kontynuowane są roboty związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej na ul. Borowego. W następnym tygodniu wykonawca planuje rozpoczęcie prac związanych z przebudową sieci podziemnych na ul. Korzeniowskiego.

Aktualizacja 13 lipca 2021 r. – Wykonawca zadania rozpoczął prace dotyczące przebudowy podziemnej infrastruktury na ul. Borowego. Na początek – kanalizacja sanitarna.

Aktualizacja 6 lipca 2021 r. – Trwają prace rozbiórkowe na zamkniętym fragmencie ul. Borowego. W przyszłym tygodniu planowane jest rozpoczęcie robót w zakresie przebudowy podziemnych sieci uzbrojenia. Ze względu na wytyczne ze strony ornitologów prowadzenie robót na ul. Korzeniowskiego obecnie nie jest możliwe. Jednocześnie, trwa opracowywanie szczegółowego projektu organizacji ruchu dla kolejnego etapu prac (wahadła na ul. Królowej Jadwigi).

Od soboty, 26 czerwca 2021 r. –  zamknięte fragmenty ulic: Korzeniowskiego i Borowego. Roboty ruszyły w poniedziałek, 28 czerwca – prace na sieciach: kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, na ul. Borowego dodatkowo przekładka sieci elektrycznej. Dla pojazdów wyznaczone objazdy.

DRUKUJ
POBIERZ