Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi – trwają prace

Trwa przebudowa ulicy Królowej Jadwigi. Obwiązują zmiany w organizacji ruchu.

Ulica Królowej Jadwigi – na odcinku od Robla do Tondosa – zostanie przebudowana/rozbudowana. Dodatkowo rozbudowane zostaną fragmenty ul. Lajkonika i Korzeniowskiego oraz przebudowana zostanie ul. Borowego (w granicy istniejącego pasa drogowego). W pierwszej kolejności realizowane będą prace związane z wymianą lub budową infrastruktury podziemnej, później układane będą chodniki, a na końcu pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa. Koszt inwestycji  7,7 mln zł w zakresie drogowym oraz ponad 2 w zakresie robót na sieci wodociągowej.

W tym miejscu aktualizujemy postępy prac na inwestycji.


Aktualizacja 14 września 2022 r. – Na poniedziałek, 19 września br. zaplanowane zostały zmiany w organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku ul. Królowej Jadwigi. Wprowadzony zostanie kolejny odcinek z ruchem wahadłowym – tym razem na wysokości ul. Tondosa (brak przejazdu na ul. Tondosa i Odyńca – objazd ul. Korzeniowskiego). Taka organizacja ruchu zostanie utrzymana do 12 października br.

Aktualizacja 31 sierpnia 2022 r. – Zgodnie z informacją od wykonawcy – prace na obecnym odcinku z ruchem wahadłowym (na wysokości ul. Odyńca) potrwają jeszcze do 19 września br.

Aktualizacja 16 sierpnia 2022 r. – Od wtorku, 16 sierpnia – na ul. Królowej Jadwigi obowiązywał będzie kolejny etap prac – ruch wahadłowy na wysokości ul. Odyńca (bez przejazdu). Roboty na tym odcinku potrwają do 5 września br. (poniedziałek).

Aktualizacja 21 lipca 2022 r. – Termin wprowadzenia nowego odcinka z ruchem wahadłowym to poniedziałek, 25 lipca br.

Aktualizacja 14 lipca 2022 r. – Od czwartku, 21 lipca br. kolejny odcinek z ruchem wahadłowym na ul. Królowej Jadwigi – od Tondosa do Odyńca. Ul. Tondosa, Odyńca i Pod Sikornikiem – bez przejazdu. W terenie wyznaczone objazdy.

W tym czasie wykonawca będzie realizował prace drogowe m.in. związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych drogi: roboty ziemne, stabilizacja gruntu, podbudowy z kruszywa, podbudowa z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca oraz roboty związane z wykonaniem chodnika. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do połowy sierpnia br.

Aktualizacja 6 lipca 2022 r. – Prace w rejonie ul. Pod Sikornikiem potrwają jeszcze do 21 lipca br. (czwartek), a nie jak pierwotnie planowano do 11 lipca (poniedziałek). Wykonawca zadania będzie finalizował prace dotyczące oświetlenia oraz roboty brukarskie.

Aktualizacja 15 czerwca 2022 r. – Inwestycja wkracza w kolejny etap. Od poniedziałku, 20 czerwca zajęty zostanie ok. 120 m pas jezdni w rejonie ul. Pod Sikornikiem (kierunek centrum miasta). Dojazd do ul. Pod Sikornikiem przez ul. Lajkonika. Ruch jak dotychczas – wahadło sterowane sygnalizacją świetlną. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać do 11 lipca br.

Aktualizacja 25 maja 2022 r. – Wykonawca przebudowy ul. Królowej Jadwigi przystępuje do kolejnego etapu robót. We wtorek, 31 maja ponownie zajęty zostanie południowy pas ruchu w rejonie ul. Lajkonika. Natomiast dodatkowo od 6 czerwca (poniedziałek) prace przeniosą się w okolice ul. T. Wyrwy-Furgalskiego. Ruch pojazdów w tym etapie będzie cały czas utrzymany na takiej samej zasadzie, jak obecnie – wahadłowo. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać do 10 czerwca br.

Aktualizacja 16 marca 2022 r. – W najbliższy poniedziałek, 21 marca – zmieni się strona prac na ok. 150 m odcinku robót toczących się od ul. Borowego w kierunku ul. Robla, na wysokości ul. L. Krzywickiego – na jezdnię północną, w kierunku Balic. Ruch pojazdów – bez zmian, wahadłowy. Prace zakończą się z początkiem kwietnia br.

Kolejny etap, zostanie wprowadzony w poniedziałek, 4 kwietnia – wtedy ekipa zajmie nowy odcinek ul. Królowej Jadwigi – za skrzyżowaniem z ul. Krzywickiego w kierunku ul. Robla, na wysokości ul. Wyrwy-Furgalskiego aż za skrzyżowanie ul. Wyrwy-Furgalskiego – jezdnia północna, kierunek Balice. Prace potrwają do końca kwietnia, przy zachowaniu ruchu wahadłowego. 

Aktualizacja 22 lutego 2022 r. – W najbliższy czwartek, 24 lutego (po ułożeniu warstw bitumicznych na obecnie przebudowywanym fragmencie ulicy) – rozpoczną się prace na kolejnym, ok. 150-metrowym odcinku ul. Królowej Jadwigi (fragment między ul. Wyrwy-Furgalskiego a ul. Robla). Ruch pojazdów – bez zmian, wahadłowy. Roboty na tym odcinku potrwają do końca marca br. 

Aktualizacja 2 lutego 2022 r. – W związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, doszło do pogorszenia stanu nawierzchni – podjęto decyzję o wstrzymaniu kursowania komunikacji autobusowej (linie 102, 152 i 192). Wspólnie z wykonawcą sprawdzamy możliwości przywrócenia autobusów na modernizowany fragment. 

Jeszcze tego samego dnia, od godz. 17:45 ruch autobusów został przywrócony.

Aktualizacja 26 stycznia 2022 r. – W najbliższy poniedziałek, 31 stycznia* wykonawca przebudowy ul. Królowej Jadwigi rozpocznie prace na kolejnym, 150-metrowym odcinku tej ulicy – bliżej ul. Wyrwy-Furgalskiego. Ruch pojazdów będzie odbywał się tak, jak dotychczas – wahadłowo. Zgodnie z zapowiedzią wykonawcy, roboty na tym fragmencie potrwają do końca lutego br.

*Termin uległ zmianie z uwagi na warunki pogodowe.

Aktualizacja 5 stycznia 2022 r . – Zgodnie z zapowiedziami, od poniedziałku, 10 stycznia na ul. Królowej Jadwigi zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. Wprowadzone zostanie długie wahadło po stronie południowej ulicy – realizowane będą roboty drogowe (warstwy konstrukcyjne nawierzchni).

Pierwszy odcinek z ruchem wahadłowym (od 10 stycznia) od ul. Lajkonika w kierunku ul. Wyrwy-Furgalskiego, na długości ok. 150 m. Drugi odcinek (od 24 stycznia) kolejne 150 m w kierunku ul. Wyrwy-Furgalskiego. Łącznie długie wahadło obejmie odcinek od ul. Lajkonika do ul. Wyrwy-Furgalskiego.

Aktualizacja 28 grudnia 2021 r. – Na ul. Królowej Jadwigi po zlikwidowaniu tzw. długiego wahadła – możliwy jest przejazd dla pojazdów w dwóch kierunkach równocześnie (po podbudowie bitumicznej). Zostały zdemontowane sygnalizatory oraz oznakowanie tymczasowe odnośnie sygnalizacji wahadłowej.

Aktualizacja 23 grudnia 2021 r. – Zlikwidowane zostało tzw. „długie wahadło” na ul. Królowej Jadwigi. Teren budowy jest porządkowany. Prace nadal trwają na zamkniętych odcinkach ulic: Borowego i Korzeniowskiego (kontynuacja robót ziemnych oraz układanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni), a także na ul. Królowej Jadwigi na odcinkach z tzw. krótkimi wahadłami (m.in. montaż studni wodościekowych, układanie krawężników, wykonywanie podbudowy pod chodniki itp.). Większe zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone po 10 stycznia 2022 r. Będzie to kolejny odcinek z ruchem wahadłowym – od ul. Lajkonika do ul. Wyrwy-Furgalskiego (jezdnia południowa).

Aktualizacja 25 listopada 2021 r. – Obecnie na ul. Królowej Jadwigi trwają prace na odcinku z tzw. długim wahadłem. Związane są one z wykonywaniem konstrukcji nawierzchni jezdni po południowej stronie ulicy. Po ułożeniu i zagęszczeniu podbudowy – zostanie wykonana również konstrukcja jezdni po stronie północnej. Dzięki temu możliwe będzie wykonanie dwóch warstw bitumicznych jeszcze w bieżącym roku na przedmiotowym odcinku. Wykonawca rozpoczął również układanie krawężników. Powstanie zatem docelowy chodnik po południowej stronie ulicy. Kolejny odcinek z ruchem wahadłowym zostanie wprowadzony na pasie w kierunku miasta.

Od soboty, 27 listopada 2021 r. wykonawca rozpocznie prace w zakresie stabilizacji i konstrukcji jezdni na pasie północnym ul. Królowej Jadwigi (odcinek z tzw. długim wahadłem).

Aktualizacja 9 listopada 2021 r. – Na początku tego tygodnia wykonawca przebudowy ul. Królowej Jadwigi rozpoczął układanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem oraz pierwszej warstwy podbudowy na południowej części jezdni. Po wykonaniu podbudowy prace przeniosą się na część północną, gdzie również wykonana zostanie stabilizacja i ułożona warstwa podbudowy. Wszystko po to, aby jeszcze przed okresem zimowym na odcinku z długim wahadłem pojawiła się warstwa wiążąca nawierzchni, która poprawi warunki przejazdu po placu budowy.

Aktualizacja 21 października 2021 r. – Wykonawca kontynuuje prace związane z sieciami uzbrojenia podziemnego, w tym: wodociągami, kanalizacją deszczową, siecią gazową, elektroenergetyczną oraz oświetleniem.

Aktualizacja 15 października 2021 r. – Trwają prace związane z przebudową uzbrojenia podziemnego. Wykonano m.in. sieć wodociągową na ul. Królowej Jadwigi na odcinku z długim wahadłem. Planowana jest m.in. kontynuacja robót w zakresie przyłączy wodociągowych na ul. Borowego oraz ich rozpoczęcie na ul. Korzeniowskiego i ul. Królowej Jadwigi (długie wahadło).

Aktualizacja 8 października 2021 r. – Wykonano sieć wodociągową na ul. Królowej Jadwigi (na odcinku z długim wahadłem), kontynuowana jest przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej na fragmencie ul. Borowego oraz prace w zakresie kanalizacji teletechnicznej na ul. Lajkonika. W nadchodzących dniach zaplanowane są m.in. dalsze prace dotyczące sieci wodociągowej na ul. Borowego oraz ul. Królowej Jadwigi, a także roboty w zakresie przebudowy sieci oświetlenia na ul. Królowej Jadwigi (odcinek z długim wahadłem).

Obecnie na ul. Królowej Jadwigi prace prowadzone są na jednym długim i jednym krótkim wahadle.

Aktualizacja 29 września 2021 r. – W związku ze z tym, że już niebawem rozpocznie się rok akademicki, podjęliśmy kroki aby zminimalizować zmiany w organizacji ruchu, tam gdzie to możliwe. Tym samym na przełomie września/października nie pojawią się nowe, duże zmiany na krakowskich ulicach. Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu w późniejszym terminie dwóch krótkich wahadeł na ul. Królowej Jadwigi. Obecnie wykonawca będzie dokładał starań, aby przejazd w rejonie prowadzonych prac był płynniejszy i bezpieczniejszy.

Aktualizacja 23 września 2021 r. – wykonawca przebudowy fragmentu ul. Królowej Jadwigi (etap VI) planuje od 28 września (wtorek) wprowadzenie kolejnych odcinków z ruchem wahadłowym. Od wtorku, 28 września – poza ruchem wahadłowym na ok. 150-metrowym odcinku (“długie” wahadło na wysokości skrzyżowania z ulicami Borowego i Korzeniowskiego), prace będą realizowane dodatkowo na dwóch krótkich fragmentach. W sumie będzie sześć takich odcinków (jednorazowo – dwa krótkie odcinki, na których prace toczyć się będą ok. 2 dni). Drogowcy będą prowadzić prace naprzemiennie, raz na pasie południowym, raz na północnym. Taka organizacja robót jest niezbędna, aby umożliwić przeprowadzenie sieci uzbrojenia podziemnego w poprzek ulicy.

Aktualizacja 14 września 2021 r. – w związku z postępami prac na ul. Królowej Jadwigi – w poniedziałek, 20 września na kolejnym fragmencie tej ulicy pojawi się ruch wahadłowy (za skrzyżowaniem z ul. Borowego, w kierunku Olszanicy) – w sumie będą to trzy krótkie wahadła, wprowadzane jeden po drugim (prace na jednym potrwają ok 2-3 dni) . Na tych ok. 25-30 m fragmentach realizowane będą roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.

Aktualizacja 7 września 2021 r. – rozpoczęła się przebudowa gazociągu na ul. Królowej Jadwigi (na odcinku z wprowadzonym ruchem wahadłowym). Zakończono budowę kanalizacji deszczowej w ul. Borowego – do wykonania pozostają przykanaliki oraz wpusty uliczne. Wykonawca rozpoczął tam przebudowę wodociągu. W najbliższym tygodniu kontynuowana będzie budowa kanalizacji deszczowej na ul. Królowej Jadwigi – prowadzone będą roboty z branży elektrycznej i oświetleniowej. Z kolei na ul. Korzeniowskiego prowadzona będzie budowa kanalizacji deszczowej, kontynuowane będą też roboty z branży elektrycznej.

Aktualizacja 31 sierpnia 2021 r. – wykonawca kontynuuje prace w zakresie kanalizacji sanitarnej i opadowej oraz przekładek uzbrojenia podziemnego.

Aktualizacja 24 sierpnia 2021 r. – kontynuowana jest przebudowa infrastruktury podziemnej na ulicach: Borowego i Korzeniowskiego. Pod koniec tygodnia – w zależności od warunków pogodowych – planowane jest przeniesienie ruchu wahadłowego na drugi pas ul. Królowej Jadwigi.

Aktualizacja 17 sierpnia 2021 r. – trwają prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej na zamkniętym fragmencie ul. Borowego. Roboty w tym zakresie prowadzone są również na ul. Korzeniowskiego. Z kolei na ok. 150-metrowym odcinku ul. Królowej Jadwigi, na którym obowiązuje ruch wahadłowy realizowane są prace dotyczące kanalizacji sanitarnej i oświetlenia.

Aktualizacja 27 lipca 2021 r. – W poniedziałek, 2 sierpnia ruszą prace na fragmencie ul. Królowej Jadwigi. W związku z robotami wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, ta zmiana w organizacji ruchu będzie obowiązywać już od soboty, 31 lipca. Prace będą realizowane na jej 150-metrowym odcinku. W sobotę, 31 lipca zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu – w rejonie ul. Piotra Borowego będzie obowiązywał ruch wahadłowy. W ciągu dnia sterowany ręcznie, nocą i w weekendy sygnalizacją świetlną.

Zalecane objazdy:
dla pojazdów do 3,5 t: al. Krasińskiego, mostem Dębnickim, ul. M. Konopnickiej, rondem Grunwaldzkim, ul. Monte Cassino, ul. gen. B. Zielińskiego, mostem Zwierzynieckim, ul. Księcia Józefa, ul. Jodłową, ul. Starowolską;
dla pojazdów powyżej 3,5 t: ul. Księcia Józefa, ul. Mirowską i dalej przez Kryspinów.

Aktualizacja 20 lipca 2021 r. – Kontynuowane są roboty związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej na ul. Borowego. W następnym tygodniu wykonawca planuje rozpoczęcie prac związanych z przebudową sieci podziemnych na ul. Korzeniowskiego.

Aktualizacja 13 lipca 2021 r. – Wykonawca zadania rozpoczął prace dotyczące przebudowy podziemnej infrastruktury na ul. Borowego. Na początek – kanalizacja sanitarna.

Aktualizacja 6 lipca 2021 r. – Trwają prace rozbiórkowe na zamkniętym fragmencie ul. Borowego. W przyszłym tygodniu planowane jest rozpoczęcie robót w zakresie przebudowy podziemnych sieci uzbrojenia. Ze względu na wytyczne ze strony ornitologów prowadzenie robót na ul. Korzeniowskiego obecnie nie jest możliwe. Jednocześnie, trwa opracowywanie szczegółowego projektu organizacji ruchu dla kolejnego etapu prac (wahadła na ul. Królowej Jadwigi).

Od soboty, 26 czerwca 2021 r. –  zamknięte fragmenty ulic: Korzeniowskiego i Borowego. Roboty ruszyły w poniedziałek, 28 czerwca – prace na sieciach: kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, na ul. Borowego dodatkowo przekładka sieci elektrycznej. Dla pojazdów wyznaczone objazdy.

DRUKUJ
POBIERZ