Prezentacja rozwiązań projektowych z konsultacji

Poniżej prezentujemy plansze z rozwiązaniami projektowymi, które zostały omówione 7 września w trakcie spotkania online i będę omówione 9 września w trakcie spotkania stacjonarnego. Dodatkowo materiał wideo. Rozwiązania te nadal mogą ulec zmianie w drodze trwających wciąż prac nad projektem architektoniczno – budowlanym.

Skrzyżowanie Lema – Meissnera – Mogilska – Jana Pawła II

Skrzyżowanie Lema – Meissnera – Mogilska – Jana Pawła II wraz z ul. Meissnera

Rondo Młyńskie z torowiskiem na poziomie -1

Tunel pod rondem Polsadu, ul. Lublańska i skrzyżowanie czterowlotowe w miejscu ronda Barei (wariant podstawowy)

Skrzyżowanie czterowlotowe w miejscu ronda Barei (wariant podstawowy) wraz z ul. Strzelców

Skrzyżowanie czterowlotowe w miejscu ronda Barei (wariant podstawowy) wraz z ul. Dobrego Pasterza

Rondo Barei (wariant alternatywny) wraz z ul. Dobrego Pasterza

Ul. Dobrego Pasterza, ul. Krzesławicka i ul. Bohomolca

Ul. Bohomolca c.d.

Ul. Jancarza wraz z pętlą Mistrzejowice

DRUKUJ
POBIERZ