Prace serwisowe na węźle Lubicz-Rakowicka

W sobotę, 15 maja rozpoczniemy naprawę torowiska na węźle Lubicz-Rakowicka. W związku z pracami zmieni się organizacja ruchu, m.in. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Prace serwisowe na węźle Lubicz-Rakowicka rozpoczną się w połowie maja i potrwają do 28 czerwca br. W tym czasie na węźle wymienione zostanie torowisko (w tym 4 zwrotnice, układ 12 krzyżownic) wraz z nawierzchnią jezdni w ciągu ul. Lubicz. Torowisko zostanie wbudowane w nawierzchnię betonową (zamiast tradycyjnej asfaltowej) – co ma rozwiązać problemy jakie występują w miejscach gdzie na węzłach poruszają się samochody czy autobusy. Zastosowanie tej technologii będzie wymagało odczekania 21 dni (wiązanie betonu), przed dopuszczeniem do ruchu pojazdów. Jeśli nowe rozwiązanie się sprawdzi – będzie stosowane w podobnych miejscach.

W trakcie prac zostaną wprowadzone następujące zmiany w organizacji ruchu:

  • nakaz skrętu w prawo z ul. Rakowickiej oraz budynków przy ul. Lubicz 23, 23A w ul. Lubicz (brak lewoskrętów) – objazd przez rondo Mogilskie,
  • zmiana kierunku ruchu na fragmencie ul. Zygmunta Augusta (od ul. Kurkowej do ul. Lubicz) w celu zapewnienia dojazdu do budynków przy ul. Lubicz 23-29,
  • możliwość zawracania na ul. Lubicz dla pojazdów do 3,5 t,
  • zamknięcie przejść dla pieszych na ul. Lubicz – wyznaczone zostanie tymczasowe przejście poza zakresem robót (rejon ul. Ariańskiej), po drugiej stronie piesi będą korzystać z zebry przy ul. Strzeleckiej,
  • wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej – szczegóły w osobnym komunikacie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Koszt prac to ponad 2 mln zł, a w ich cieniu planowana jest również wymiana zwrotnic (2) na rondzie Mogilskim.

Aktualizacja:

W nocy z 9 na 10 czerwca rozpoczną się prace serwisowe na torowisku tramwajowym na rondzie Mogilskim (na wlocie od strony ul. Lubicz). W tym czasie linie nocne nr 605, 662 i 664 będą poruszać się jezdniami dla ruchu ogólnego. Przystanki zostaną tymczasowo przeniesione na górny poziom ronda. Szczegóły w komunikacie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

 

DRUKUJ
POBIERZ