Prace na ul. Opolskiej – na bieżąco

Prace związane z wymianą nawierzchni na fragmencie ulicy Opolskiej (Dzielnica IV – Prądnik Biały) są realizowane głównie w porze nocnej. Decyzja ta podjęta została w celu minimalizacji zakłóceń ruchu drogowego, w tej części miasta.

Aktualizacja 06.12.2023 r.

W dniach 07-13.12.2023 r. w godz. 08.00-15.00, na jezdni północnej ul. Opolskiej – od 6 Sierpnia do Prądnickiej – prowadzone będą prace porządkowe, pojawią się zawężenia ulicy.

 

Aktualizacja 30.11.2023 r.

W piątek, 1 grudnia, w godz. 07.00-16.00, wykonawca przystąpi do prac związanych z ułożeniem ostatniej warstwy bitumicznej na pasach do skrętu w ul. Grażyny i ul. Mackiewicza (jezdnia północna). Podczas robót – wjazd w ul. Grażyny i Mackiewicza pasem służącym do jazdy na wprost.

Dodatkowo w dniach 01-05.12.2023 r. w godz. 07.00-15.00 na jezdni północnej od wiaduktu kolejowego do ul. Prądnickiej prowadzone będą prace porządkowe – pojawią się zawężenia ulicy.

 

Aktualizacja 24.11.2023 r.

Dzisiejszej nocy tj. z 24 na 25 listopada (piątek – sobota)* rozpocznie się układanie ostatniej już warstwy bitumicznej (ścieralnej) na jezdni północnej – od wiaduktu kolejowego w kierunku ul. Prądnickiej. Wyjazd z ul. Mackiewicza oraz ul. Grażyny w lewo w ul. Opolską (kier. Nowa Huta) w kierunku nowego ronda zlokalizowanego na trasie linii KST III (w celu zawrócenia).

Prace na jezdni południowej zostały zakończone. W przyszłym tygodniu planowane jest wykonanie oznakowania poziomego.*

 

Aktualizacja 23.11.2023 r.

Planowane prace na najbliższą noc tj. z 23 na 24 listopada (czwartek – piątek)*:

– jezdnia północna – kontynuacja układania warstwy wiążącej na fragmencie od ul. Mackiewicza do ul. Prądnickiej,

– jezdnia południowa – układanie warstwy ścieralnej na odcinku od przystanku autobusowego Imbramowska 01 do al. 29 Listopada oraz na lewoskrętach w ul. Grażyny oraz w ul. Mackiewicza.

 

Aktualizacja 22.11.2023 r.

Dzisiaj, po godz. 8.00 drogowcy przystąpią do układania warstwy wiążącej na buspasie (jezdnia północna), na fragmencie od wiaduktu kolejowego do ul. Grażyny. Po godz. 18 kontynuowane będą prace związane z układaniem warstwy wiążącej – od ul. Grażyny w kierunku ul. Prądnickiej.

Prace realizowane będą przy sprzyjających warunkach pogodowych.

 

Aktualizacja 21.11.2023 r.

W dniach: 22-24.11.2023 r., na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Prądnickiej (jezdnia po stronie północnej) prowadzona będzie punktowa wymiana ścieku przy krawężnikach. Podczas prac – zawężenie ulicy. Roboty realizowane będą w godz. 7.00 – 15.00.

 

Aktualizacja 17.11.2023 r.

Planowane prace na najbliższą noc tj. z 17 na 18 listopada (czwartek – piątek)*:

– jezdnia północna – kontynuacja układania warstwy wiążącej na fragmencie od ul. Grażyny w kierunku ul. Prądnickiej,

– jezdnia południowa – układanie warstwy ścieralnej na lewoskręcie w ul. Grażyny, przy sprzyjających warunkach pogodowych również frezowanie wraz z układaniem warstwy wiążącej na prawym skrajnym pasie od przystanku autobusowego Imbramowska 01 do wjazdu na estakadę gen. Tadeusza Rozwadowskiego.

 

Aktualizacja 16.11.2023 r.

Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, roboty drogowe zaplanowane na noc z 15 na 16 listopada nie zostały zrealizowane. Drogowcy przystąpią do prac w tym zakresie dzisiejszej nocy.

Dodatkowo jutro, 17 listopada, na odcinku od ul. Grażyny do ul. Prądnickiej (jezdnia północna) wykonywana będzie punktowa wymiana ścieku przy krawężnikach. Roboty realizowane będą w godz. 07.00-15.00. Podczas prac lokalne zawężenia.

 

Aktualizacja 15.11.2023 r.

Planowane prace na najbliższą noc tj. z 15 na 16 listopada (środa – czwartek)*:

– jezdnia północna – kontynuacja układania warstwy wiążącej na fragmencie od ul. Grażyny w kierunku ul. Prądnickiej,

– jezdnia południowa – układanie warstwy ścieralnej na odcinku od ul. Jazowej w kierunku ul. Grażyny.

 

Aktualizacja 14.11.2023 r.

Planowane prace na najbliższą noc tj. z 14 na 15 listopada (wtorek – środa)*:

– jezdnia północna – frezowanie lewego pasa na odcinku od ul. Mackiewicza do ul. Prądnickiej i w dalszej kolejności układanie warstwy wiążącej na fragmencie od wiaduktu w kierunku ul. Grażyny,

– jezdnia południowa – kontynuacja układania warstwy wiążącej na tarczy skrzyżowania z ul. Grażyny, następnie układanie warstwy ścieralnej na odcinku od ul. Prądnickiej do ul. Grażyny (dokończenie tych prac kolejnej nocy).

W ciągu dnia kontynuowany jest remont zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z ul. Grażyny (jezdnia północna).

 

Aktualizacja 13.11.2023 r.

Planowane prace na najbliższą noc tj. z 13 na 14 listopada (poniedziałek – wtorek)*:

– jezdnia północna – kontynuacja frezowania na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Mackiewicza z wykonaniem podbudowy asfaltowej na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Grażyny,

– jezdnia południowa – układanie warstwy wiążącej na odcinku od ul. Prądnickiej do ul. Mackiewicza, w zależności od postępu prac również na fragmencie od ul. Mackiwiecza do ul. Grażyny.

 

Aktualizacja 10.11.2023 r.

Wymiana nawierzchni bitumicznej na jezdni północnej – od. ul. Grażyny do ul. Mackiewicza* – planowana jest w nocy z 10 na 11 listopada (piątek-sobota).

Z kolei w poniedziałek, 13 listopada o godz. 07.00 rozpoczną się prace związane z remontem zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z ul. Grażyny (jezdnia północna). Na czas robót przystanek Imbramowska przesunięty zostanie w kierunku ul. Mackiewicza. Prace rozbiórkowe planowane są do środy, 15 listopada.

 

Aktualizacja 08.11.2023 r.

Planowany harmonogram prac na jezdni południowej – od ul. Prądnickiej do ul. Grażyny*:

noc z 8 na 9 listopada (środa – czwartek) – frezowanie nawierzchni na odcinku od ul. Mackiewicza do ul. Grażyny wraz z pogłębieniem i ułożeniem warstwy podbudowy zasadniczej w rejonie sygnalizacji świetlnej na wysokości ul. Mackiewicza oraz ul. Grażyny, w zależności od postępu prac – rozpoczęcie układania pierwszej warstwy bitumicznej;

noc z 9 na 10 listopada (czwartek – piątek) oraz noc z 10 na 11 listopada (piątek – sobota) – układanie warstw bitumicznych na odcinku od ul. Prądnickiej do skrzyżowania z ul. Grażyny – cała szerokość jezdni.

 

Planowany harmonogram prac na jezdni północnej – od wiaduktu kolejowego do ul. Grażyny*:

noc z 9 na 10 listopada (czwartek – piątek) – frezowanie nawierzchni – cała szerokość jezdni,

noc z 10 na 11 listopada (piątek – sobota) – frezowanie nawierzchni z pogłębieniem oraz ułożeniem warstwy podbudowy bitumicznej – cała szerokość jezdni.

 

Prace realizowane będą w godz. 21.00-06.00. Podczas robót przejezdność zostanie zachowana, w zależności od postępu prac – ruch samochodowy możliwy po jednym lub dwóch pasach ruchu.

 

Dodatkowo, od środy, 8 listopada, na odcinku od ul. Grażyny do al. 29 Listopada (jezdnia południowa) wykonywane są punktowe prace brukarskie związane z regulacją ścieku przy krawężnikach. Roboty realizowane są w godz. 08.00-15.00. Podczas robót lokalne zawężenia.

 

* realizacja prac uzależniona jest od warunków atmosferycznych. Planowane zakończenie robót – połowa grudnia 2023 r.


Piątek, 03.11.2023 r.

W pierwszej kolejności, nową nawierzchnię zyska odcinek od ul. Pleszowskiej do ul. Prądnickiej (kierunek Nowa Huta). Prace realizowane będą w nocy i rozpoczną się z 6 na 7 listopada br. (poniedziałek – wtorek). O godz. 21.00 drogowcy przystąpią do frezowania nawierzchni, następnie ułożona zostanie warstwa wiążąca. Pracami objęte zostaną dwa pasy ruchu (prawy zewnętrzny oraz środkowy). W czasie robót – przejazd zostanie zachowany dzięki pozostawieniu do dyspozycji kierowców skrajnego lewego pasa (od strony pasu rozdziału). Ze względu na przygotowanie oznakowania terenu robót, pierwsze zmiany w organizacji ruchu pojawić się mogą już od godz. 20.00. Prace na tym fragmencie ul. Opolskiej potrwają do godz. 06.00.

 

DRUKUJ
POBIERZ