Prace na kładce o. Bernatka w dwóch etapach

Pierwotnie, w tym roku planowano remont balustrad na kładce o. Bernatka. Z uwagi na ograniczone środki finansowe część robót zostanie wykonana w tym roku, a druga w przyszłym.

Remont będzie polegał na wymianie wypełnienia balustrad zamontowanych na kładce – siatka zostanie zastąpiona elementami szczeblinkowymi (pionowymi prętami) ze stali nierdzewnej. Została już uzyskana zgoda konserwatora zabytków.

Roboty będą przebiegały w dwóch etapach:

– etap pierwszy – II/III kwartał 2023 r. – balustrada przy ciągu dla pieszych (od strony Powstańców Śląskich),

– etap drugi – II/III kwartał 2024 r. – balustrada przy drodze dla rowerów (od strony mostu Piłsudskiego).

Zadanie będzie realizowane ze środków na bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich.

W tym roku podjęta zostanie decyzja, co stanie się z kłódkami zamontowanymi na kładce przez mieszkańców. W czerwcu i lipcu 2022 r. mieszkańcy przesłali do nas ponad 600 pomysłów na zagospodarowanie kłódek z kładki. Stały się one nieodłącznym elementem kładki praktycznie od początku jej istnienia.

Mieszkańcy zgłaszali następujące pomysły: zdjęcie kłódek i poddanie uzyskanego surowca recyklingowi, a za środki z ich sprzedaży wesprzeć cel charytatywny, wykonanie z przetopionych kłódek rzeźby lub serii rzeźb o tematyce związanej z miłością czy przeniesienie kłódek w inne miejsce.

DRUKUJ
POBIERZ