Prace na fragmencie ul. Łokietka

We wtorek, 30 listopada ruszyły prace na fragmencie ul. Łokietka. Drogowcy działają na odcinku od wiaduktu PKP do ul. Wybickiego. Obowiązują zmiany w organizacji ruchu.

Na ul. Łokietka – od wiaduktu PKP do Wybickiego – pojawi się nowa nawierzchnia. W związku z pracami obowiązuje ruch jednokierunkowy, od Wrocławskiej do Wybickiego. Roboty potrwają do piątku, 10 grudnia.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu nakładkowego.

W planach są również roboty na ul. Łokietka – na odcinku od Wrocławskiej do Wybickiego (bez rejonu wiaduktu PKP) – poinformujemy o nich w osobnym komunikacie. W sumie na wymianę nawierzchni na tych dwóch fragmentach miasto przeznaczyło ok. 1 mln zł.

DRUKUJ
POBIERZ