Powstanie chodnik na ul. Bogucianka

W przyszłym tygodniu ruszą prace na fragmencie ul. Bogucianka (Dzielnica VIII – Dębniki) – budowa chodnika. Od czwartku, 25 kwietnia br. zostaną wprowadzone pierwsze zmiany w organizacji ruchu.

 

Robotami objęty zostanie odcinek o długości ok. 420 m, począwszy od skrzyżowania z ul. Benedyktyńską i Bolesława Śmiałego do skrzyżowania z ul. Walgierza Wdałego.

W ramach zadania m.in.: powstaną chodniki dla pieszych, przebudowane zostaną zjazdy oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu, powstanie system kanalizacji deszczowej, pojawi się nowe oświetlenie.

Roboty rozpoczną się od prac związanych z przebudową uzbrojenia terenu w rejonie tarczy skrzyżowania ul. Bogucianka, Bolesława Śmiałego i Benedyktyńskiej. W czwartek, 25 kwietnia br. od ok. godz. 06.00 wprowadzony zostanie tu ruch wahadłowy. Do dyspozycji kierowców pozostanie pas szerokości ok. 3 m. Ruch kierowany będzie za pomocą sygnalizacji świetlnej oraz ręcznie przez uprawnionych pracowników. W rejonie prowadzonych prac obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h. Istniejące przejście dla pieszych oraz przystanki autobusowe Tyniec przeniesione zostaną w tymczasową lokalizację – w rejon budynku nr 19. Informacje o zmianach w komunikacji miejskiej na stronie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Droga będzie zamykana naprzemiennie, raz wschodnia, raz zachodnia jezdnia – w pierwszej kolejności wyłączona z ruchu zostanie część wschodnia (kierunek Kraków). Prace w tym zakresie potrwają ok. miesiąca. Następnie wykonawca przystąpi do realizacji prac instalacyjnych oraz drogowych – począwszy od skrzyżowania z ul. Benedyktyńską i Bolesława Śmiałego do skrzyżowania z ul. Walgierza Wdałego. Planowane jest wówczas zajęcie (na ok. 4 miesiące) całej szerokości jezdni oraz chodnika (dopuszczony ruch pojazdów budowy oraz możliwy dojazd do posesji na zamkniętym odcinku drogi). Wyznaczone zostaną objazdy, dla ruchu kołowego: Bolesława Śmiałego, autostradą A-4, Skotnicką, obwodnicą – DK 44 oraz Tyniecką. Dla rowerzystów ul.: Zakleśnie, Obrony Tyńca, Bolesława Śmiałego.

Całość prac potrwa do końca grudnia br., a ich koszt to ok. 5,3 mln zł.

 

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Bogucianka – zakres całego zadania

DRUKUJ
POBIERZ