Powstała zatoka parkingowa “Kiss and Ride”

Zakończyliśmy realizację jednego z zadań w ramach Budżet obywatelski miasta Krakowa (edycja VIII). Przy Szkole Podstawowej nr 98 powstała zatoka parkingowa “Kiss and Ride”. Dzięki realizacji tego zadania poprawi się bezpieczeństwo dzieci przywożonych do szkoły przy ul. Poległych w Krzesławicach.

 

W 2022 r. została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę 39 500 zł. W 2023 r. zrealizowano roboty budowlane za kwotę ponad 92 tys. zł.

DRUKUJ
POBIERZ