Powstaje projekt rozbudowy ul. Brücknera

Przystępujemy do konsultacji społecznych dla zadania pn. Rozbudowa ul. Brücknera. Konsultacje rozpoczną się 5 czerwca, a zakończą 30 czerwca 2023 r.
Zdjęcie Powstaje projekt rozbudowy ul. Brücknera

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy w zakresie zaproponowanych wariantów dla późniejszej realizacji inwestycji.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje opracowanie projektu rozbudowy ulicy Aleksandra Brücknera, od ul. Skotnickiej do ul. Marii Grzegorzewskiej.

 

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:

29 maja 2023 – zapowiedź konsultacji społecznych,

5 czerwca 2023 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,

30 czerwca 2023 – zakończenie konsultacji.

 

Formy konsultacji:

  1. Formularz konsultacyjny

W dniach 5-30 czerwca br. – udostępniony zostanie formularz konsultacyjny, służący zebraniu opinii. Formularz już można pobrać ze strony razemwdialogu.pl i wypełniony przekazać na kilka sposobów opisanych na druku.

  1. Spotkanie konsultacyjne

W dniu 7 czerwca br. (środa) odbędzie się moderowane spotkanie on-line dla mieszkańców  i lokalnych przedsiębiorców z udziałem ekspertów (przedstawiciele zamawiającego i biura projektowego). Jego celem będzie zaprezentowanie i omówienie wariantów projektu.

Spotkanie odbędzie się w godzinach 17.00-19.00 na platformie elektronicznej – https://zoom.us/j/97723578872?pwd=dCtqQ21OYTlrNEdVTnNlMFl3Q2xCUT09

Będzie ono dodatkowo transmitowane na profilu Facebook ZDMK.

  1. Dyżur telefoniczny

Przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie, podczas których przedstawiciele biura projektowego udzielą odpowiedzi w zakresie planowanych rozwiązań projektowych.

W dniu 20 czerwca (wtorek) w godz. 15.00-17.00 i w dniu 21 czerwca (środa) w godz. 10.00-12.00, pod nr tel. 12 616 72 55.

 

ULOTKA – materiał informacyjny

 

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz postępach projektowych – miejski serwis o inwestycjach, zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl.

DRUKUJ
POBIERZ