Powstaje nowy układ drogowy łączący Nowohucką z Galicyjską

Powstaje nowy układ drogowy łączący Nowohucką z Galicyjską. Za roboty odpowiada deweloper w ramach inwestycji niedrogowej.

Aktualizacja 6 grudnia br. 

Deweloper będzie teraz kontynuował prace na fragmencie ul. Ciepłowniczej (od Skręconej do Nowohuckiej) i Nowohuckiej – przebudowa elementów pasa drogowego, sieci podziemnych i budowa chodnika. W związku z robotami zmiany w organizacji ruchu, od środy, 7 grudnia, od godz. 22.00:

– na ul. Ciepłowniczej utrzymany ruch dwukierunkowy,
– otwarcie relacji ul. Ciepłownicza – ul. Skręcona (z możliwością przejazdu do ul. Galicyjskiej),
– ciągi piesze dostępne po obu stronach ul. Ciepłowniczej (poza niewielkim fragmentem po zachodniej stronie ulicy),
– na ul. Nowohuckiej w nowej lokalizacji tymczasowy przystanek autobusowy.

Taka organizacja ruchu potrwa do końca grudnia br.

 

Aktualizacja 23 listopada br. 

Zmiany pierwotnie zaplanowane na 23 listopada zostaną wprowadzone w innym terminie. Informacja pojawi się w tym artykule.

Aktualizacja 21 listopada br.

Od środy, 23 listopada br. deweloper będzie kontynuował prace na fragmencie ul. Ciepłowniczej (od Skręconej do Nowohuckiej) i Nowohuckiej – przebudowa elementów pasa drogowego, sieci podziemnych i budowa chodnika. W związku z robotami zmiany w organizacji ruchu:

– na ul. Ciepłowniczej utrzymany ruch dwukierunkowy,
– brak możliwości wjazdu w ul. Skręconą (dojazd do posesji zachowany),
– przejście dla pieszych wyznaczone po drugiej stronie jezdni,
– na ul. Nowohuckiej w nowej lokalizacji tymczasowy przystanek autobusowy.

Taka organizacja ruchu potrwa do 12 grudnia br.

Aktualizacja 16 listopada br.

Trwają prace w ramach przebudowy układu drogowego w rejonie Nowohuckiej i Ciepłowniczej. Obecnie wyłączony z ruchu jest pas do skrętu w lewo z Nowohuckiej w Ciepłowniczą. Manewr ten możliwy jest z pasa prowadzącego również na wprost przez skrzyżowanie w ciągu Nowohuckiej. Taka organizacja ruchu zostanie utrzymana co najmniej do końca listopada.

Aktualizacja 23 sierpnia br.

Wykonywane są przekładki na sieciach wodociągowej, gazowej. Trwają prace w zakresie kanalizacji deszczowej, budowy wiaduktu nad ciepłociągiem w ciągu ul. Skręconej oraz murów oporowych (Nowohucka/Skręcona). Roboty dotyczą również kanału technologicznego czy przebudowy sieci elektroenergetycznej.

Aktualizacja 18 lipca br.

Wykonawca zadania kontynuuje prace na sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Prowadzi dalsze roboty związane z wykonywaniem wiaduktu nad ciepłociągiem w ciągu ul. Skręconej, a także murów oporowych czy kanału technologicznego. Układane są też krawężniki na odcinku ul. Galicyjska/wiadukt.

Aktualizacja 5 lipca br.

W ubiegłym tygodniu wykonawca realizował prace w zakresie pompowni deszczowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Kontynuuje roboty dotyczące wykonywania wiaduktu nad ciepłociągiem w ciągu ul. Skręconej (rozpoczęto prace zbrojarskie ustroju nośnego obiektu). Wykonywane są poza tym mury oporowe w ciągu Nowohuckiej/Skręconej, kanał technologiczny. Trwa przebudowa sieci elektroenergetycznej a także roboty związane z układaniem krawężników na odcinku ul. Galicyjska – wiadukt.

Aktualizacja 10 czerwca br.

Od wtorku (14 czerwca) deweloper rozpocznie prace na fragmencie ul. Ciepłowniczej i Nowohuckiej (przebudowa elementów pasa drogowego, sieci podziemnych i budowa chodnika). W związku z robotami zmiany w organizacji ruchu:

  • jeden pas ruchu – wlotowy na Ciepłowniczą od Nowohuckiej – będzie wyłączony, ruch będzie odbywał się przeorganizowanym jednym z pasów wylotowych,
  • ciąg pieszy wzdłuż ul. Ciepłowniczej (po stronie ul. Skręconej) utrzymany,
  • brak możliwości wjazdu w ul. Skręconą (dojazd do posesji zachowany).

 

Aktualizacja 8 czerwca br.

Od 9 czerwca br. (czwartek) – w związku z kolejnym etapem prac na ul. H. Arctowskiego zamknięty fragment chodnika (przejście dla pieszych wyznaczone drugą stroną),  na ul. Nowohuckiej zwężenie chodnika (od strony M1). Od 14 czerwca (wtorek) roboty na ul. Ciepłowniczej (wpływ na ruch pojazdów) – o zmianach w kolejnej aktualizacji.

Aktualizacja 20 maja br.

Od 23 maja br. (poniedziałek) – na ul. Nowohuckiej rozpocznie się instalacja muru oporowego po stronie południowej (Elektrociepłownia) – w związku z pracami zajęcie części chodnika na czas montażu ściany oporowej, z chwilowymi przerwami w ruchu pieszym, ruch kołowy utrzymany bez zmian.

Aktualizacja 6 maja br.

W kolejnym etapie, od poniedziałku, 9 maja prace rozpoczną się na ul. Nowohuckiej – częściowo zajęty zostanie chodnik po stronie południowej (Elektrociepłownia) od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Ciepłowniczą. Możliwe chwilowe przerwy w ruchu pieszych.

Aktualizacja 29 kwietnia br.

Obecnie wykonawca realizuje roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. Rozpoczęły się też prace związane z wykonaniem wiaduktu nad ciepłociągiem w ciągu ul. Skręconej. Ul. Skręcona została zamknięta w rejonie wiaduktu (roboty w tym miejscu potrwają do października br.).

 


 

Szczegółowe informacje na temat zadania  TUTAJ.

DRUKUJ
POBIERZ