Powstaje koncepcja rozbudowy ulicy Starowolskiej

Przystępujemy do konsultacji społecznych dotyczących zadania pn. Opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy ul. Starowolskiej wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i budową chodników wraz z rozbudową skrzyżowania Starowolska – Leśna – 28 Lipca 1943. Konsultacje rozpoczną się 28 czerwca, a zakończą 23 lipca 2021 roku.

Zdjęcie Powstaje koncepcja rozbudowy ulicy Starowolskiej

Celem konsultacji jest zaprezentowanie zakresu zadania i zebranie opinii do opracowania wstępnej wielobranżowej koncepcji rozbudowy ulicy Starowolskiej.

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:

21 czerwca 2021 – zapowiedź konsultacji społecznych,
28 czerwca 2021 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
23 lipca 2021 – zakończenie konsultacji,
18 sierpnia 2021 – przygotowanie raportu z konsultacji społecznych.

Formy konsultacji:

1. W dniach 28 czerwca-11 lipca udostępniony zostanie formularz konsultacyjny, służący zebraniu opinii. Wypełniony i podpisany osobiście formularz można: przesłać na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl (w formie w formie skanu/zdjęcia), przesłać na adres siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa (ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków), złożyć przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje ZDMK – ul. Starowolska”.

2. W dniu 30 czerwca w godz. 18:00-19:30 odbędzie się moderowane spotkanie dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Celem spotkania będzie zaprezentowanie założeń wielowariantowej koncepcji rozbudowy ul. Starowolskiej. Spotkanie odbędzie się na platformie elektronicznej. (Uwaga! W celu wzięcia udziału w spotkaniu konieczne jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy rzecznik@zdmk.krakow.pl w terminie do 29 czerwca 2021 – w tytule należy wpisać: Starowolska – spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń. Link do spotkania zostanie przesłany zainteresowanym osobom w dniu 29 czerwca 2021).

3. W dniach 2 lipca i 6 lipca przewidziane są telefoniczne dyżury eksperckie. W dniu 2 lipca (piątek) w godz. 10:00-12:00 oraz 6 lipca (wtorek) w godz. 10:00-12:00 i 15:00-17:00, pod nr tel. 12 616 7255.

Bieżące informacje w miejskim serwisie www.inwestycje.krakow.pl i na stronie razemwdialogu.pl.

DRUKUJ
POBIERZ