Od wtorku powrót ruchu kołowego

Od wtorku (24 listopada br.) na Krakowską powrócił ruch samochodowy. Dopuszczenie ruchu nie oznacza jednak zakończenia inwestycji – wciąż trwają odbiory, które pokazują, że wykonawca będzie zobowiązany wykonać pewne poprawki. Inwestycja nie zostanie odebrana dopóki wykonawca nie wywiąże się ze wszystkich zawartych w protokołach uwag.

Zobacz jak wygląda organizacja ruchu w rejonie ulicy Krakowskiej, pojawiło się kilka zmian.

W związku z wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu na ul. Krakowskiej – parking zlokalizowany na Placu Wolnica dostępny będzie dla mieszkańców jeszcze do 6 grudnia br.

 

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 6.1, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

DRUKUJ
POBIERZ