Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych

W 2018 roku na krakowskich drogach doszło do 182 wypadków dotyczących najechań w rejonie przejść dla pieszych. Zginęło 7 osób. W pierwszym kwartale 2019 roku na pasach zginął 1 pieszy. ZDMK wspólnie z Policją, Zarządem Transportu Publicznego oraz Miejskim Inżynierem Ruchu dąży do zmniejszenia tych czarnych statystyk. Celem, który przyświeca jednostkom jest liczba: „zero”. Zero ofiar śmiertelnych na pasach.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa poza prowadzonymi cyklicznie kontrolami dróg oraz przejść dla pieszych zlecił wykonanie niezależnego audytu przejść dla pieszych. Po obserwacji ponad 50 wytypowanych miejsc, zlokalizowanych na ruchliwych, dwujezdniowych, czteropasmowych drogach rozpoczęło się wdrażanie pokontrolnych postanowień audytu.

Poza standardową przebudową chodników, zniwelowaniem krawężników, czy uporządkowaniem przydrożnej zieleni przyszedł czas zmiany zaproponowane przez inspektorów z wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu. I tak na przejściu przy ul. Meissnera i Chałupnika pojawi się nowe fluorescencyjne oznakowanie, przy ul. Fiołkowej zaproponowano zawężenie jezdni, które zapobiegnie manewrowi wyprzedzania tuż przed przejściem, a przy al. Andersa nie obędzie się bez słupków. Teraz zaparkowane samochody niemal wchodzą na przejście dla pieszych. Istniejące oznakowanie nie jest respektowane przez wszystkich kierowców. Choć przepisy jasno określają odległość, jaką należy zachować parkując przed przejściem, obserwujemy, że każdego dnia samochody, jeśli mieszczą się fizycznie przed przejściem, to są tam pozostawiane mimo istniejących zakazów. Tego typu zachowania sprawiają, że pieszy jest niewidoczny dla nadjeżdżającego kierowcy. A czas reakcji, zahamowania i zatrzymania pojazdu równy zeru.

?Przy ul. Malborskiej i Szkolnej, a także przy al. Solidarności poza nowym oznakowaniem pionowym, poziomym i piktogramami informującymi o wzmożonym ruchu pieszych w okolicy, przed samymi przejściami wymalowane zostanie oznakowanie P14, czyli białe prostokąty warunkujące linię zatrzymania przed przejściami.

?W audycie określono również jak mają wyglądać przejścia przy Szkole Podstawowej na ul. Mackiewicza. Tu zebra nie będzie biało-czarna, a czerwono-czarna. Dodatkowo pojawią się fluorescencyjne znaki drogowe informujące o przejściach szczególnie często uczęszczanych przez dzieci, czyli znak T-27 tzw.”Agatka”.
Niemal wszystkie audytowane przejścia zostaną doświetlone.

?ZDMK jest na etapie realizacji ponad 30 zadań utrzymaniowych mających na celu realizację wytycznych audytu BRD. Wyremontowano już nawierzchnie przy ul. Armii Krajowej, Na Zjeździe, Cichym Kąciku, w kilkunastu miejscach przy al. Jana Pawła II, ul. Meissnera, Fiołkowej. Zgodnie z założeniami na poprawę bezpieczeństwa przejść dla pieszych przeznaczonych zostanie około 1 mln 200 tys. zł.

?Wykonano pasy medialne przy ul. Dobrego Pasterza, ul. Majora i al. Generała Andersa, a przy tej ostatniej dodatkowo zamontowana zostanie sygnalizacja typu Sign Flash, czyli przejście stanie się tzw. przejściem aktywnym. Migające światła umieszczone zostaną pod znakiem D-6, a połączone z czujnikiem wykrywającym obecność pieszego przy przejściu detektory, sprawią, że kierowca otrzyma kolejny sygnał, że musi zachować szczególną ostrożność.

Wszystkie działania wpisują się w prowadzony przez miasto program „Bezpieczny Kraków”, którego celem jest zidentyfikowanie obszarów miasta, które wymagają podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

DRUKUJ
POBIERZ