Podsumowanie V edycji

W ubiegłym roku realizowaliśmy V edycję  programu Nowa Huta dziś! którego celem była poprawa infrastruktury technicznej w Nowej Hucie. Za kwotę 2 mln zł zrealizowaliśmy 14 zadań.

Programem objętych było pięć nowohuckich dzielnic: Czyżyny, Mistrzejowice, Bieńczyce, Wzgórza Krzesławickie oraz Nowa Huta. W budżecie na przyszły rok program nie znalazł się na liście zadań, ale w Nowej Hucie nadal realizowane będą większe i mniejsze prace remontowe w ramach bieżącego utrzymania dróg. Do tej pory w latach 2017-2021 zrealizowaliśmy 90 zadań.

W dzielnicy XIV Czyżyny, w ramach tegorocznych środków: wyremontowaliśmy parkingi przy ul. Włodarczyka (naprzeciwko bloków Nr 7, 8, 9 i 17);  wymieniliśmy stare lampy sodowe na miejskim parkingu (pomiędzy blokami na os. 2 Pułku Lotniczego 11, 11a, 12); wyremontowaliśmy fragment chodnika na ul. Centralnej.

Prace kosztowały ok. 358 tys. zł.

W dzielnicy XV Mistrzejowice wyremontowaliśmy ul. Korony Polskiej wraz z chodnikiem.

Prace kosztowały ok. 417 tys. zł.

W dzielnicy XVI Bieńczyce wymieniliśmy nawierzchnię na ul. Urbanowicza.

Prace kosztowały ok. 353 tys. zł.

W dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie, wyremontowaliśmy ul. Petöfiego (od pętli autobusowej – 100 mb), wyremontowaliśmy chodnik przy ul. Stokowej (od nr 4 do 10); nową nawierzchnie położyliśmy na ul. Łempickiego (od nr 1 do 15) oraz na ul. Jasełkowej (od nr 19 do 23).

Prace kosztowały ok. 298 tys. zł.

W dzielnicy XVIII Nowa Huta, wyremontowaliśmy pobocze przy ul. Żaglowej, wyremontowaliśmy chodniki w podwórkach na os. Szkolnym 33 (blok nr 33 w stronę nr 36), wyremontowaliśmy chodniki na  os. Sportowym (pomiędzy blokami Nr 19 i 20 oraz 32 i 33 wraz z dojściem do klatek oraz wyremontowaliśmy chodnik na ul. Drożyska.

Prace kosztowały ok. 369 tys. zł.

 

DRUKUJ
POBIERZ