Plany na najbliższy rok

W przyszłym roku kontynuować będziemy prace m.in. na ul. Igołomskiej, Łokietka. Po raz kolejny ruszymy z realizacją programu nakładowego. Postaramy się wyłonić nowego wykonawcę dla inwestycji związanej z ukończeniem przebudowy placu Biskupiego. Rozpoczną się prace nad projektem linii tramwajowej do Mistrzejowic.

W przyszłym roku w Nowej Hucie (XVIII) kontynuowana będzie rozbudowa ulicy Igołomskiej (etap II – od Giedroycia do skrzyżowania z Brzeską). Intensywne prace drogowe toczą się na odcinku od ul. Szymańskiego do skrzyżowania z ul. Brzeską. Część obiektów inżynierskich została ukończona. Na części trwają intensywne prace budowlane. W pobliżu pętli autobusowej Pleszów wybudowany został most oraz przebudowany wiadukt kolejowy ArcellorMittal – prace na tych obiektach dobiegły końca. Ukończone zostały także zasadnicze prace przy przepuście w rejonie ul. Sitowiny, Narcyza Wiatra, a także na węźle zlokalizowanym przy ul. Szymańskiego, Rusieckiej, którego zadaniem jest przeprowadzenie bezkolizyjnego ruchu ul. Igołomską nad łącznicą dróg lokalnych. Trwa przebudowa wiaduktu kolejowego PKP w pobliżu skrzyżowania z ul. Czeczeńską – drugi etap przebudowy, który potrwa do sierpnia przyszłego roku. Na odcinku pomiędzy ul. Czeczeńską, a ul. Waligórskiego budowany jest tunel o długości 318 m (w tym sam tunel o długości 47 m). Na ukończeniu są prace pracy przy budowanym wiadukcie w rejonie ul. Rzepakowej. Na całym rozbudowywanym odcinku Igołomskiej trwa montaż oświetlenie drogowego, sygnalizacji świetlnej oraz ekranów akustycznych, których zadaniem jest zabezpieczenie okolicznych posesji przed nadmiernym hałasem. Koszt robót budowlanych to ponad 250 mln zł, a ich zakończenie planowane jest w marcu 2022 r.

Z kolei na Prądniku Białym (IV) kontynuowana będzie rozbudowa ulicy Łokietka (od ul. Kaczorówka do ul. Gaik). Koszt prac to ok. 10 mln zł, a ich zakończenie planowane jest w październiku 2021 r.

W przyszłym roku powinna ruszyć budowa ścieżki rowerowej z Salwatora do granic miasta, finalizowane będą prace na projektem rozbudowy ul. Stelmachów, Piaskowej i Jordanowskiej, ruszy realizacja programu nakładkowego. Po dokonaniu inwentaryzacji na placu Biskupim, ogłoszony zostanie przetarg na dokończenie prac związanych z jego przebudową. Kompletowane są dokumenty aby można było ogłosić przetarg na przebudowę torowiska w ciągu al. Jana Pawła II – Ptaszyckiego. Trwa opracowywanie dokumentacji na przebudowę torowiska w ciągu al. Solidarności.

Uwieńczeniem tego roku było podpisanie umowy na budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) z konsorcjum firm PPP Solutions Polska i Gulermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu – w przyszłym roku rozpocznie się jej projektowanie.

 

 

DRUKUJ
POBIERZ