Przetarg na oddanie w dzierżawę nieruchomości

Poniżej ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony 3 lat następujących nieruchomości:  części działki nr 418 obr. 22 jedn. ewid. Podgórze, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Półłanki w Krakowie; części działki nr 280/7 obr. 22 jedn. ewid. Podgórze, stanowiącej własność GMK, położonej przy ul. Półłanki w Krakowie.

Ogłoszenie o przetargu – TUTAJ.

Załączniki:

DRUKUJ
POBIERZ